Select your Top Menu from wp menus

Procuratura raionului Orhei, in aşteptarea conducătorului

Saptamana curenta  expira  termenul de depunere a cererilor  pentru  suplinirea postului de procuror al raionului Orhei. Concursul anuntat  de  Consiliul Superior al Procurorilor (CSP)  se desfasoara   timp de aproape o luna, din momentul cand postul a fost eliberat de   Valeriu Smochină.  In prezent, interimatul functiei  de procuror al raionului Orhei este exercitat de catre adjunctul procurorului, Sergiu Bodorin.

Functia de procuror de Orhei a devenit vacanta pe data  de 15 mai, dupa ce    CSP  a examinat raportul lui Valeriu Smochină de  eliberare din funcţie  şi demersul de transferare  în funcţia de procuror în  Direcţia control a urmăririi penale  şi asistenţă metodică. Smochina nu a participat  la sedinta CSP, solicitand ca raportul sa fie examinat in absenta sa.

Consiliul a propus Procurorului General   sa-l elibereze pe   Smochină din funcţia de procuror al raionului şi sa-l numeasca   procuror, de asemenea,  în  procuratura Orhei. In acelasi timp,  la latitudinea  Procurorului General   a fost lasata  decizia privind transferararea  lui  Smochina in alta functie.

Toate acestea, dupa ce in aceeasi sedinta din 15 mai,  CSP  i-a  aplicat lui Valeriu Smochina  mustrare aspra . Sanctiunea a urmat unei contestari din partea  Secţiei securitate  internă a  Procuraturii Generale, care  a  considerat ilegal faptul ca in luna martie anul curent  Colegiul disciplinar nu l-a sanctionat pe Smochină  pentru indeplinirea  necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.  Aceasta, desi   procurorul  raionului Orhei a fost recunosccut  culpabil de comiterea abaterilor disciplinare din cauza  multor neajunsuri şi încălcări, constatate in activitatea acestuia in repetate randuri.

A doua zi dupa sedinta CSP, pe   16 mai,  Procurorul General, Valeriu Zubco,  a semnat ordinul despre transferarea lui Valeriu Smochina intr-o alta subdiviziune.

citeste: Valeriu Smochină nu mai este procuror al raionului Orhei

 

 

Mai jos, Hotararile Consiliului Superior al Procurorilor din 15 mai 2012: 

 

H O T Ă R Î R E A  nr.12-126/12

cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din

02.03.2012 în privinţa procurorului  Valeriu Smochină

 15 mai  2012                                                                                mun. Chişinău

Examinând contestaţia împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din  02.03.2012

în privinţa procurorului Valeriu Smochină şi audiind informaţia dlui Nicolae Geru,

Consiliul Superior al Procurorilor

C O N S T A T Ă:

La  12.09.2011  a fost intentată  procedura disciplinară în privinţa procurorului rlui Orhei Valeriu Smochină, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de

serviciu.

Verificând prealabil temeiul tragerii la răspundere disciplinară, secţia securitate

internă a constatat că   în activitatea procuraturii r-lui Orhei sunt mai multe neajunsuri şi

încălcări a normelor procesuale  şi actelor normative departamentale, care denotă

atitudinea necorespunzătoare a procurorului V. Smochină faţă de îndeplinirea

obligaţiilor de serviciu.

Astfel, contrar prevederilor pct. 15 al anexei nr. l la ordinul interdepartamental nr.

121/254/286-0/95 din 18.07.2008,  Registrul nr. l al procuraturii r-lui Orhei, nu este

cusut, sigilat  şi numerotat. In el sunt înregistrate unele acte neprevăzute (scrisori de

însoţire). Materialele administrate nu sunt cusute, filele nefiind numerotate, lipsesc

borderourile. Explicaţiile luate în cadrul examinării plângerilor nu sunt datate, nu se

indică de către cine a fost luată explicaţia, ordonanţele de refuz în pornirea urmăririi

penale adoptate de procurori nu au fost supuse verificării de către procurorul ierarhic

superior.

Studiul cauzelor penale aflate în gestiune, precum şi celor pe care urmărirea penală a

fost încetată, atestă că sunt ignorate prevederile art.52 alin.(l), pct.7), art.20, art.259 din

CPP şi ale Ordinului Procurorului General nr.52/11 din 15.05.2009 cu privire la modul

de fixare şi prelungire a termenelor de urmărire penală. De exemplu, în cauza penală nr.

2010278028 urmărirea penală  se desfăşoară de la 27.12.2009 şi pînă în prezent. În dosarul

penal nu s-a regăsit nici o ordonanţă privind prelungirea termenului urmăririi penale. In

alte cazuri termenul stabilit al urmăririi penale depăşeşte o lună de zile.

(c.p.nr.nr.2011270293, 2011270319). In cauza penală nr.2011270293 lipseşte actul

procedural – ordonanţă de atribuire a competenţei, de transmitere a cauzei de la un organ de

urmărire penală la altul.

La încetarea urmăririi penale din motivul împăcării părţilor, conform art. 109 din CP,

se încalcă prevederile indicaţiei Procurorului General, nr. l l-2.2d/08-6440 din 01.08.2008,

potrivit căreia încetarea urmăririi penale se aplică doar în privinţa învinuitului  şi nu a

bănuitului (cauzele penale nr.2011270350, nr.2011270319);

Au fost constatate cinci cazuri cînd cauzele penale parvenite de la SUP în ordinea

art.291 din CPP se aflau la procurori mai mult de 10 zile. In majoritatea cazurilor, în care

termenul urmăririi penale este mai mare de 3 luni, demersurile privind prelungirea

termenului de urmărire penală  şi ordonanţele procurorilor sunt formale.

Şedinţele operative pe aceste cauze efectuate în conformitate cu pct.12 din

Instrucţiunea privind modul de fixare  şi prelungire a termenelor de urmărire penală, aprobate prin Ordinul Procurorului General nr.52/11 din 15.05.2009 potrivit proceselorverbale, în unele cazuri sunt superficiale, conţinutul textelor ultimelor  şedinţe sunt

identice – (c/p.nr.2008270313: nr.2010270773; nr.2009270272; nr.2010270661).

Colegiul disciplinar a stabilit, că  în activitatea procurorului r-lui Orhei s-au

constatat mai multe neajunsuri şi încălcări a normelor procesuale şi actelor normative

departamentale, recunoscîndu-l culpabil pe procurorul Smochină de comiterea abaterilor

disciplinare conform art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, fără a-i fi aplicată vreo

sancţiune disciplinară, încheind procedura în temeiul art.125 alin.(2 ) lit.c) din Legea cu

privire la Procuratură.

Pe data de 10.05.12 procurorul,  şef al secţiei securitate  internă, V.Ababii,  a

contestat  hotărârea Colegiului disciplinar în privinţa procurorului Smochină, ca fiind

ilegală, solicitând aplicarea unei pedepse disciplinare acestuia.

În motivarea poziţiei sale dl Ababii a menţionat faptul că  la adoptarea hotărârii

Colegiul disciplinar nu a luat în consideraţie faptul că dl Smochină nu este la prima

abatere disciplinară în care i se impută ignorarea normelor procesuale  şi actelor

normative departamentale, care se referă la organizarea activităţii de conducere  şi

exercitare a urmăririi penale, controlul asupra activităţii procurorilor subordonaţi. In

pofida acestui fapt, V. Smochină nu a întreprins măsuri în scopul lichidării

neajunsurilor  şi îmbunătăţirii activităţii procuraturii raionului Orhei. Asemenea

practică vicioasă negativ se răsfrânge în activitatea organelor Procuraturii,

consolidarea integrităţii organelor Procuraturii.

Mai mult, Colegiul disciplinar contrar prevederilor Regulamentului cu privire

la activitatea Colegiului disciplinar şi răspunderea disciplinară a procurorilor, aprobat

prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 2-3d-30/10 din 23.02.2010, a

încetat procedura disciplinară intentată în privinţa lui V.Smochină, fără a motiva

temeiul inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare.

În contextul expus, conform art.62 lit.c), art.82 alin.(2) lit. c), art.84 lit. f) din

Legea cu privire la Procuratură, pct. 4.5 lit.b) din Regulamentul Consiliului Superior al

Procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor

H O T Ă R Ă Ş T E:

Contestaţia declarată împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în

privinţa procurorului  Valeriu Smochină se admite.

Hotărârea contestată se modifică cu aplicarea în privinţa procurorului Valeriu

Smochină a sancţiunii disciplinare  – mustrarea aspră.

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.

Prezenta hotărâre se remite dlui Smochină pentru informare.

Preşedintele Consiliului

Superior  al Procurorilor               Iurie Garaba

 

HOTĂRÂREA nr.12-131/12

cu privire la raportul procurorului Valeriu Smochină despre

eliberarea din funcţia de procuror al r-lui Orhei şi

transferarea în funcţia de procuror în secţia control a urmăririi penale

15 mai  2012                                                                                             mun. Chişinău

Examinând raportul procurorului Valeriu Smochină cu privire la eliberarea din

funcţia de procuror al r-lui Orhei, cu transferarea în secţia control a urmăririi penale,

audiind informaţia domnului Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor –

C O N S T A T Ă:

La 14.05.2012 procurorul r-lui Orhei Valeriu Smochină a înaintat un raport prin

care solicită eliberarea din funcţia deţinută, cu transferarea sa în funcţia de procuror în

secţia control a urmăririi penale din cadrul Direcţiei control a urmăririi penale  şi

asistenţă metodică.

Procurorul Smochină nu s-a prezentat la şedinţa consiliului, dar a înaintat un

demers în care a solicitat examinarea raportului de eliberare din funcţia deţinută în

absenţa sa.

Consiliul Superior al Procurorilor consideră că raportul dlui Smochină  în

partea ce ţine de eliberarea din funcţia deţinută poate fi examinat în absenţa sa, iar

cererea cu privire la transferul în altă funcţie urmează să fie remisă Procurorului

General pentru a decide conform competenţei.

Conform prevederilor art.66 alin.(1) lit.b), art.82 alin.(1) lit.c) şi art.84 lit.f) din

Legea cu privire la Procuratură,

H O T Ă R Ă Ş T E:

A propune Procurorului General eliberarea dlui Valeriu Smochină din funcţia

de procuror al r-lui Orhei şi numirea lui în  funcţia de procuror în  aceiaşi procuratură.

A transmite Procurorului General raportul dlui Smochină, pentru a decide cu

privire la transferarea în altă funcţie.

Preşedintele Consiliului

Superior al Procurorilor                              Iurie Garaba

 

 

 

 


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://radioorhei.info/orhei-rezina-soldanesti-in-asteptarea-procurorilor/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19