Select your Top Menu from wp menus

Laborator ADN, procurat cu grave încălcări de lege

Urmare a investigaţiilor privind legalitatea achiziţionării echipamentului medical pentru efectuarea expertizei genetice (ADN), Procuratura Generală a constatat grave încălcări ale Legii privind achiziţiile publice, admise de persoane publice din cadrul unor autorităţi publice centrale.

Deşi persoanele responsabile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Achiziţii Publice au fost sesizate de multiple ori de către operatorii economici referitor la încălcarea de către factorii de decizie ai autorităţii contractante a prevederilor legale, aceştia nu au intervenit pentru contracararea derogărilor. Astfel, la finele anului 2013, aceştia au desemnat în calitate de cîştigător a agentului economic, care a propus echipament medical la un preţ de 3 ori mai mare decît ceilalţi operatori economici, cauzînd bugetului de stat prejudiciu de circa 6 milioane de lei.

Mai mult decît atît, echipamentul genetic urma să fie achiziţionat abia după proiectarea şi construcţia sediului laboratorului genetic contemporan, ceea ce nu s-a efectuat pînă în prezent, echipamentul neputînd fi utilizat conform destinaţiei.

De notat că, procurarea echipamentului care ar permite efectuarea expertizei genetice în Republica Moldova (analiza ADN) constituie un obiectiv prevăzut de Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, fiind o necesitate stringentă pentru investigarea operativă a crimelor deosebit de grave. Actuamente, Republica Moldova este unicul stat din Europa care nu dispune de un astfel de utilaj, procurorii moldoveni fiind nevoiţi să apeleze şi în continuare la serviciile altor state pentru efectuarea expertizelor ADN, fapt ce presupune termene extinse şi costuri ridicate.

Urmare a ilegalităţilor constatate, Procuratura Generală a pornit urmărirea penală pe faptul depăşirii atribuţiilor de serviciu, adică săvîrşirea de către o persoană publică a unor acţiuni care depăşesc în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, care a cauzat urmări grave intereselor publice (art.328 alin.(3) lit.d) Codul penal).


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://radioorhei.info/laborator-adn-procurat-cu-grave-incalcari-de-lege/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19