Select your Top Menu from wp menus

Șeful Direcției de urmărire penală a fost DEMIS pentru „incompetență”

Direc­to­rul Gene­ral al Ser­vi­ci­u­lui Vamal, Vita­lie Vra­bie,  a dis­pus astăzi, 26 august, eli­be­ra­rea din func­ție a șefu­lui Direc­ției urmă­rire penală, Vea­ce­slav Ione­sie. Deci­zia a fost luată în rezul­ta­tul eva­luă­rii acti­vi­tă­ții sub­di­vi­ziu­nii con­duse de către acesta și anun­țată în cadrul unei ședințe de bilanț des­fă­șu­rată cu efec­ti­vul enti­tă­ții.

Potrivit informaţiilor oficiale, rezul­ta­tele eva­luării au rele­vat un nivel scă­zut al indi­ca­to­ri­lor de per­for­manță, dar și o serie de încăl­cări de pro­ce­dură, prin­tre care ter­gi­ver­sa­rea exe­cu­tă­rii urmă­ri­rii penale în cazul mai mul­tor infrac­țiuni depis­tate, pre­cum și lipsa de cola­bo­rare cu orga­nele pro­cu­ra­tu­rii și alte ser­vi­cii abi­li­tate ale Ser­vi­ci­u­lui Vamal.

În acelaşi timp, potrivit Mold-street.com, în ultimii doi ani acesta s-a remarcat prin cazuri de rezonanţă, fiind vorba despre contrabanda cu aur şi importul mărfurlori sporitve  pentru magazinele Adidas si Puma. 

Vea­ce­slav Ione­sie a fost numit în func­ție în ianu­a­rie 2010.