Select your Top Menu from wp menus

Prețul inegalității din Moldova. Cum fiecare femeie pierde anual 11 417 lei

Astăzi marcăm ”Ziua egalității salariale” (Equal Pay Day), o dată simbolică care semnifică numărul de zile suplimentare pe care o femeie trebuie să le lucreze pentru a câștiga un venit echivalent cu venitul înregistrat de un bărbat în anul anterior: în prezent, această diferență este de 52 de zile, data de 21 februarie corespunzând celei de a 52-a zi a anului, se spune într-un comunicat remis Radio Orhei.
Diferența dintre salariul mediu al bărbaților şi cel al femeilor este în creștere. În pofida prevederilor legislative cu privire la obligația angajatorului de a asigura plată egală, tendințele cu privire la diferențele salariale au un vector negativ– diferența dintre salariul mediu al femeilor și bărbaților a crescut de la 12,9% în 2012 la 14,5% în 2016.

În 2016, o femeie angajată a pierdut în mediu 11 417 MDL ca rezultat al diferențelor salariale. Tendințele arată că diferența salarială cauzează pierderi financiare și mai mari în anumite sectoare ale economiei. Astfel, în unele sectoare diferența salarială a crescut drastic comparativ cu anul 2014: cu 10,53% în domeniul IT, cu 16,6% în sectorul intermedieri financiare, cu 12,12% în domeniul transporturi aeriene și 11,31% în activitățile de asigurări/ reasigurări. În valoarea monetară, pierderile financiare anuale ale femeilor pot atinge cote de 87 753 lei în IT și 74 024 lei în cazul intermedierilor financiare.

Segregarea pe verticală și politica salarială inechitabilă accentuează diferențele salariale. În sectoarele economiei cu un salariu oficial mai mare se evidențiază şi o diferență salarială mai mare. Aceasta se explică, în mare parte, prin decalajul mare între salariul la nivel de top management (în care femeile, de regulă, sunt sub-reprezentate) și salariul angajaților de la baza piramidei.

Practica internațională indică asupra a patru intervenții majore de politici, la care ar putea recurge Republica Moldova pentru a diminua diferențele salariale. Aceste intervenții se referă, în mare parte, la măsuri de asigurare a plății egale pentru muncă egală sau muncă de valoare egală, precum și la măsuri de abilitare a instituțiilor de egalitate. În mod particular, ne referim la 4 măsuri pe care autoritățile din Moldova urmează să le aplice pentru a asigura plată egală: (i) introducerea în cadrul legal național a definițiilor muncii egale și a muncii de valoare egală, (ii) aplicarea unui sistem echitabil de evaluare a funcțiilor, (iii) stabilirea măsurilor de sporire a transparenței în sistemul de salarizare și (iv) instituirea mandatului clar pentru instituțiile de egalitate în prevenirea discriminării în domeniul remunerării.