Select your Top Menu from wp menus

Legea votată de PAS prin care s-a extins termenul pentru chiria spațiilor de la Aeroport, a fost anulată de Curtea Constituțională

Curtea Constituțională a declarat neconstituționale recentele modificări legislative referitoare la extinderea termenului de dare în arendă a spațiilor comerciale ale Aeroportului Internațional Chișinău.

Conform sesizării unui grup de deputați BCS, în procesul legiferării nu au fost respectate prevederile Regulamentului Parlamentului, ale Legii privind actele normative, precum și cele referitoare la transparența în procesul decizional.

Astfel, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale articolul 13, alineatele (41) și (42), și punctul 261 din Anexa la Legea nr. 121 din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.