Select your Top Menu from wp menus

Iresponsabilitatea unui agent economic – cauza prejudicierii securității rutiere pe drumul R20 din localitatea Step Soci, raionul Orhei

Administrația de Stat a Drumurilor nu a recepționat lucrările de reparație periodică executate necorespunzător de către antreprenorul SC „STACI GRUP” SRL în cadrul contractului nr. 06-14/316 din 03.08.2020, anunță un comunicat al instituției.
În urma verificării lucrărilor de asfaltare executate pe drumul R20 Orhei – Rezina – Rîbnița, din localitatea Step Soci, raionul Orhei, a fost identificat că acestea nu corespundeau normelor de calitate și antreprenorului i-a fost solicitat să remedieze neconformitățile. Pe parcursul anului 2021, ASD a atenționat repetat SC „STACI GRUP” SRL despre necesitatea de a finaliza lucrările contractuale finanțate din fondul rutier, însă antreprenorul nu a intervenit nici într-un mod. Prin neexecutarea obligațiilor sale contractuale, agentul economic creează disconfort la trafic, pune în pericol siguranța rutieră și cauzează situații de accident pe tronsonul de drum R20. Administrația de Stat a Drumurilor întreprinde toate acțiunile legale necesare pentru ca antreprenor să-și onoreze obligațiunile stipulate în contract, inclusiv prin aplicarea penalităților de întârziere, reținerea garanției de bună execuție și înaintarea propunerii privind introducerea antreprenorului SC „STACI GRUP” SRL în lista de interdicții a operatorilor economici conform Hotărârii Guvernului nr. 1418 din 28.12.2016.