Select your Top Menu from wp menus

Guvernul a aprobat Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020, care are ca obiectiv redresarea problemelor  cu care se confruntă familia și copilul, informează MOLDPRES.

”Sînt necesare acțiuni suplimentare pentru implementarea unor politici de protecție mai eficientă a copilului și familiei”, constată Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Planul este structurat pe compartimente care prevăd realizarea a trei obiective generale, ca asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea și educarea copiilor în mediul familial (I), prevenirea și combaterea violenței, neglijării și exploatării copiilor, promovarea practicilor nonviolente în creșterea și educarea copiilor (II).  Al treilea obiectiv este ”concilierea vieții de familie cu activitatea profesională pentru asigurarea creșterii și dezvoltării armonioase a copilului”.

Planul de acțiuni prevede, în particular, reducerea continuă a numărului de copii aflați în îngrijire rezidențială, eficientizarea sistemului de prestații sociale pentru susținerea familiei și protecția copilului, dezvoltarea rețelei de servicii sociale. De asemenea, se preconizează dezvoltarea și implementarea Programului național de formare a deprinderilor parentale, desfășurarea campaniilor de sensibilizare a societății în scopul prevenirii violenței și alte măsuri.