Select your Top Menu from wp menus

Demersurile APP făcute în adresa Agenției Supraveghere Tehnică și Inspecției Financiare cu scopul de a stabili suma investițiilor Avia Invest, au rămas fără răspuns VIDEO

Marți, 12 mai, 2020, a avut loc ședința Comisiei de Control al Finanțelor Publice (CFP) cu 3 subiecte: (1) măsurile întreprinse de către guvern (MinJustiției/MEI/APP) în vederea executării Hotărârii Parlamentului RM N.141 din 04.10.2019 privind concesionarea Î.S.Aeroportul Internațional Chișinău și litigiul inițiat de concesionar la ICSID. (2) măsurile întreprinse de MADRM (Ministerul Agriculturii) privind remedierea observațiilor conținute în raportul Curții de Conturi și recomandările CFP (N.15-16) și (3) Audierea raportului de audit al Curții de Conturi N.69 din 27 noiembrie 2019 privind confomitatea realizării PPP la modernizarea și eficientizarea filialelor ”Gările și stațiile auto”, anunță pe profilul său de facebook, președintele Comisiei, Igor Munteanu care aduce mai multe detalii:

Pe aeroport –

1. CFP a primit 2 scrisori din partea a 2 ministere, dar acestea nu s-au conformat obligației de a fi prezenți la ședința Comisiei, conform Regulamentului Parlamentului (N.797-XIII din 2 aprilie 1996), art.25 (2). În schimb, Dl M.Șoțchi, director adjunct APP, a făcut o retrospectivă a cauzei AIC și chemarea în instanță a companiei Avia-Invest. Recursurile APP în instanță au fost respinse, iar demersurile făcute în adresa Agenției Supraveghere Tehnică și Inspecției Financiare cu scopul de a stabili suma investițiilor Avia Invest, au rămas fără răspuns.

2. Notăm că Guvernul RM nu s-a conformat HP din 4 octombrie, 2019, care obliga Procuratura Generală și Guvernul să prezinte un raport complet asupra măsurilor întreprinse în această cauză, în termen de 60 de zile.

Pe Gările și Stațiile Auto –

1. Auditul Curții de Conturi constată că PPP semnat pt modernizarea și eficientizarea activității gărilor s-a făcut cu nerespectarea principiilor de bază ale PPP, conform legii, care a generat în acest oment o criză financiară a înterprinderii de stat.

2.Studiul de fezabiltiate care a stat le baza HG 898/2018 de concesionare a stat un studiu de fezabilitate, care a inspirat caietul de sarcini pentru transmiterea GSA în gestionare privată a gărilor și stațiilor auto pe 25 de ani, pe care Curtea de Conturi îl consideră necalificat. Concursul de selectare a partenerului privat a stabilit condiții restrictive, abuzive, în favoarea unui singur participant, iar anumiți termeni prevăzuți de lege (garanție bancară) au fost denaturați prin folosirea unei asigurări bancare.

3. Planul investițional aprobat pt anul 2019 (I an investițional) a fost realizat la doar 19%. Guvernul a alocat terenuri (20) ne-evaluate în gestionarea partenerului privat, 292 unități OMVSD, 200 unități de mijloace fixe amortizate integral. Neglijența cu care a fost întocmit contractul de concesionare a provocat o criză financiară a Î.S.Gările și Stațiile Auto, care este pe punctul de a intra în insolvabilitate, având numeroase creanțe și datorii.

4. În 2019, fondatorii companiei care a beneficiat de semnarea PPP în privința gărilor și stațiilor auto s-au schimbat radical; a plecat FPC Exfactor-Grup, iar 50% din capitalul staturar au revenit unei persoane fizice nerezidente, 25% unei persoane fizice rezidente și 25% unei companii modeste Ramin Lux, care compromit, în opinia Curții de Conturi și a CFP îndeplinirea obligațiilor de concesionare a gărilor și stațiilor auto.

Pe ministerele raportoare –

CFP a invitat MADRM să raporteze asupra remedierii problemelor stabilite în 2 rapoarte de audit ale Curții de Conturi și discutate în ședința CFP din 28 ianuarie 2020 în privința FDR (Fondul pt dezvoltare regională) și FVV (Fondul Viei și Vinului), termenul a fost de 60 de zile. Doi Secretari de Stat, Dl Andros și Dl Machidon, au prezentat CFP pașii de reglementare și evaluare a proiectelor, optimizare a resurselor. Sintetic: Din 66 proiecte incluse în DUP doar 15 au fost finalizate (2017-2020), 43% din numărul total de proiecte finanțate de FNDR (800 mln lei) sunt mai degrabă proiecte locale și nu regionale, ceea ce reflectă un randament scăzut de folosire a banilor publici. 57% din proiecte au fost desfășurate doar în 7 raioane (3-4 proiecte pe raion) în timp ce în alte 3 regiuni dezvoltare nu s-au implementat nici un proiect.

Rezumat: CFP a atras atenția asupra unor proiecte speciale eșuate, cum este Lacul Sărat din Cahul, și a cerut formarea unui Grup interministerial, care să furnizeze CFP o soluție fiabilă de a rezolva operativ problemele acestui obiectiv (11 mln lei) în următoarele 2 săptămâni. Am cerut un raport complet de la MADRM pe proiectele regionale (Țaul, Grimăncăuți, Pădurea Domnească) pt valorificarea banilor investiți de stat. În 2 săptămâni, MADRM va raporta rezultatele ajustării cadrului de reglementare în cazul ONVV (Via și Vinul) în reglementările financiare, de bonusuri și contribuțiile private.


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://radioorhei.info/demersurile-app-facute-in-adresa-agentiei-supraveghere-tehnica-si-inspectiei-financiare-cu-scopul-de-a-stabili-suma-investitiilor-avia-invest-au-ramas-fara-raspuns-video/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19