Select your Top Menu from wp menus

Curtea Constituțională constată că unele excepții de neconstituționalitate sunt trimise cu tergiversare de instanțele de drept comun

Cel puțin în ultimele luni, Curtea Constituțională a fost sesizată de unele instanțe de drept comun cu excepții de neconstituționalitate ridicate cu mult timp înainte de trimiterea sesizărilor. Într-unul din cazuri, perioada de timp dintre ridicarea excepției în fața instanței și trimiterea sesizării de către instanță a fost mai mare de doi ani. În alte cazuri, perioada de timp a fost de câteva luni, se spune într-un comunicat plasat pe site-ul instituției.

Curtea Constituțională reamintește că, potrivit Hotărârii sale nr. 2 din 2 februarie 2016, § 82, judecătorii de drept comun nu trebuie să se pronunțe cu privire la temeinicia excepției de neconstituționalitate sau cu privire la constituționalitatea normelor contestate. Controlul acestora se limitează doar la verificarea îndeplinirii următoarelor condiții: 

(1) obiectul excepției intră în categoria actelor cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție;

(2) excepția este ridicată de către una din părți sau reprezentantul acesteia;

(3) prevederile contestate urmează a fi aplicate la soluționarea cauzei;

(4) nu există o hotărâre anterioară a Curții având ca obiect prevederile contestate.

Judecătorii de drept comun nu au competența de a refuza sesizarea Curții Constituționale din alte motive.

Atunci când este ridicată o excepție de neconstituționalitate în fața lor, judecătorii de drept comun trebuie să sesizeze Curtea cu celeritate, după ce verifică îndeplinirea celor patru condiții. Ei nu pot reține excepția și nu pot amâna sesizarea Curții, tergiversând astfel soluționarea procesului într-un termen rezonabil.

În unele cazuri care vizează aplicarea unor sancțiuni contravenționale și în care au fost ridicate excepții de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul contravențional, sesizarea cu întârziere a Curții și așteptarea soluției judecătorilor constituționali poate conduce la împlinirea termenului de prescripție a răspunderii contravenționale care este, în general, în materie contravențională, un termen redus (de un an). În asemenea cazuri, practica sesizării cu întârziere a Curții Constituționale reprezintă o modalitate de obstrucționare a tragerii la răspundere contravențională a persoanelor culpabile, fiind afectate ireversibil interese statale și particulare.

În acest sens, Curtea Constituțională a sesizat deja Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la aceste practici și nu exclude că va sesiza și alte autorități competente, pentru a verifica dacă trimiterea întârziată a excepțiilor la Curtea Constituțională a fost făcută cu rea-credință, prin încălcarea standardului legal al judecării cauzelor într-un termen rezonabil.

Curtea Constituțională le recomandă judecătorilor de drept comun să trimită de îndată excepțiile de neconstituționalitate ridicate în fața lor, fără a institui obstacole nejustificate în calea protecției efective a drepturilor fundamentale ale participanților la proces.