Select your Top Menu from wp menus

Conferința jubiliară ”Armata Națională a Republicii Moldova – 30 de ani de la constituire”, organizată la Chișinău

Photo Credit To army.md

Agenția pentru Știință și Memorie Militară, în colaborare cu Fundația Hanns Seidel în Republica Moldova și Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, a desfășurat conferința jubiliară „Armata Națională a Republicii Moldova — 30 de ani de la constituire”, anunță un comunicat al Ministerului Apărării.

La activitate au participat ambasadorii României, Poloniei, Ucrainei și Lituaniei acreditați la Chișinău, reprezentanți ai Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova, precum și cercetători ştiinţifici, militari și lectori.

Prezent la ceremonia de deschidere a evenimentului, ministrul apărării Anatolie Nosatîi a declarat că o conferință de acest nivel contribuie, cu siguranță, la dezvoltarea științei și învățământului militar, promovarea istoriei și tradițiilor militare comune ale țărilor participante, dar și la stabilirea unor relații de colaborare strânse cu partenerii. „O asemenea conlucrare va fi benefică nu doar pentru mediul academic, dar și pentru toți cei preocupați de istoria militară. Prin intermediul unor acțiuni precum conferințele organizate acum, vor putea fi consolidate relații și mai strânse de colaborare între instituțiile și țările noastre. Îmi exprim aprecierea și recunoștința pentru schimbul de experiență, care reprezintă elementul-cheie în crearea de parteneriate strategice în spirit european”, a spus ministrul Nosatîi.

Potrivit directorului Agenției pentru Știință și Memorie Militară, general de divizie (r) Ion Coropcean, în cadrul conferinței au fost discutate teme ce țin de premisele constituirii Armatei Naționale, evoluția politicilor de apărare și securitate militară, participarea militarilor la operațiunile de menținere a păcii, relațiile bilaterale în domeniul militar cu statele lumii și organizații internaționale, inclusiv NATO.

Tot în cadrul conferinței a fost prezentat albumul „Armata Republicii Moldova”, care constituie o trecere în revistă a procesului de formare și evoluție a instituției militare naționale pe parcursul celor 30 de ani de existență, participării militarilor moldoveni la diferite operațiuni internaționale de menținere a păcii și exerciții, dar și a cooperării multilaterale și bilaterale în domeniul militar.

Volumul a fost elaborat și editat sub egida Agenției pentru Știință și Memorie Militară de un grup de autori, condus de colonel (r), doctor în istorie, Vitalie Ciobanu, cu prilejul aniversării a 30 de ani de la constituirea Armatei Naționale.