Select your Top Menu from wp menus

23 de m2 – spaţiu locativ pentru fiecare moldovean

Fondul locativ al Republicii Moldova a constituit 79860,3 mii m2, la 1 ianuarie 2012. Gradul de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ pe un locuitor, în medie pe ţară, a constituit 22,4 m2, în localităţile urbane – 20,8 m2, rurale – 23,6 m2 .
Potrivit Biroului Naţional de Statistică (BNS), la începutul acestui an, fondul locativ al Republicii Moldova a cuprins 1315,3 mii apartamente, din care în localităţi urbane 768,2 mii unităţi, în localităţi rurale – 547,1 mii unităţi. Din volumul total al apartamentelor existente 10,5% revin apartamentelor cu o cameră, 32,3% – cu două  camere, 36,2% – cu trei camere, 21% – cu patru şi mai multe camere.

Localităţilor urbane le revin 30859,2 mii m2 sau 38,6% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 49001,1 mii m2 şi 61,4%.
Cota preponderentă a locuinţelor se află în proprietate privată a cetăţenilor şi persoanelor juridice, constituind 97,4% din totalul fondului locativ al Republicii Moldova.