Select your Top Menu from wp menus

Un vice-preşedinte al raionului şi-a scos paguba prin judecată, sărăcind C.R. Orhei cu peste 24 de mii de lei

 In cadrul sedintei Consiliului raional (C.R.) Orhei de joi, 15 noiembrie, a fost anuntat  ca Judecatoria Orhei l-a recunocut pe vice-presedintele raionului, Sergiu Muravschi, drept persoana pagubita. Aceasta, urmare a modificarilor  organigramei şi structurii statelor de personal ale C.R. Orhei care l-au lasat pe Muravschi  fara functie.

Potrivit hotararii judecatoresti din 2 octombrie curent, C.R.Orhei va trebui să îi achite lui Sergiu Muravschi  restanta salariala  in suma de 23750 lei, pentru cateva luni. De asemenea, sa plateasca taxa de stat in marime de 713 lei.

Pierderea litigiului in judecata s-a lasat cu acuzatii reciproce  in randul alesilor raionali. Astfel, consilierii PL si PDM au declarat ca una din  ilegalitatile constatate de instanta sta in faptul  ca presedintele raionului, Ion  Stefarta, nu a emis dispozitia de concediere a lui Sergiu Muravschi.

Liberalii si democratii s-au aratat nedumeriti si de pozitia in instanta a reprezentantului C.R. Orhei, care  nici nu a negat argumentele invocate  de  Sergiu Muravschi.

Pe de alta parte, consilierii PLDM au declarat ca pentru faptul ca  Decizia  C.R.Orhei nu avea finalitate legala  si a fost considerata nula in partea care se refera la  functia ocupata de Muravschi,  se fac vinovati acei care au propus si au aprobat documentul in cauza. Mai mult, liberal-democratii au sugerat ca cei  care au votat Decizia care a condus la  litigiu ar trebui sanctionati.

Amintim că la 22 mai curent, 18 consilieri din PDM, PCRM si PL au aprobat o decizie prin  care organigrama si statele de personal ale C.R.Orhei au fost modificate. Una din  schimbari a vizat lichidarea, pe motiv de economie a banilor publici, a unei din cele 3 unitati de vice-presedinte a raionului. Initiatorii modificarilor au avut in  vedere anume  functia de vice-presedinte pentru ecnomie si investitii, ocupata de Sergiu Muravschi.

Muravschi a intrat in C.R. Orhei pe lista PDM, dar dupa scrutinul local  din 2011  a votat  alaturi de consilierii din PLDM si PCRM   pentru alegerea candidatului PLDM, Ion Stefarta, in functia  de  presedinte al raionului.

 

Mai jos, Hotararea Judecatoriei Orhei  pe acest caz: 

Dosarul nr.3 CA-48/2012
Hotăr╟re
În numele Leg╜i
02 octombrie 2012 oʼnașul Orhei
Judecători
Preşedintelui de ședință S. Procopľiuc
Grefier Anastasia Tricolici
A examinat în şedinţa judiciară deschisă cauza civilă pe cererea cet. M. S. către Consil╜ul raional Orhei privind contestarea actului
administrativ;
ConstaĊă;
Reclamantul M. S ţa de judecĂtă către contestarea acĊĵ ▄ĵ i
administrativ.În motivarea cererii reclamantul a indicat că prin decizia C ”Cu privire la
stabi▄iʼn ărului vicepreşedinţelor raionului Orhei în domeniile de activitate” au fost aprobate trei unităţi de vicepreşedinţi
responsabili de anumite domenii. Prin decizia nr.1/3 din 15.07.2011 a consiliului raional Orhei,el a fost ales în calitate de vecepreşedinte
al raionului Orhei –responsabil pentru problemele economice,investiĒii şi construcţii. Pe daĊa ŕ e 22 mai 2012
rai◘nal nr.3/11 „Cu privire la aprobarea organigramei,structurii şi efectivĵ ▄ui state▄or de personal ale subdiviziunilor din subordinea
Consiliului raional” a fost aprobată conf◘rm anexei nr.1 organigrama aparatului şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional .
Din organigramă derivă,că preşedintele raionului este asistat de către 2 vicepreşedinţi ,astfel fiind lichidată o unitatś de vecepreşedinte.
A solicitat printr-o cerere abrogarea deciziei nr.3/11 dion 22.05.2012,însă prin răspunsul ŕ in 29.06.2012 a fost informat de către Oficiul
teritorial Orhei al Cancelariei de Stat despre refuzul depunerii unei notificări asu♫ra abro┼ării ŕ eľ╜ziei din 22.05.2012.
Consideră decizia nr. 3/11 din 22-05-2012 parţial ilegală ,deoarece în HG nr.6898 din 10.06.2003 ,nu este indicat expres numărul de
vicepreşedinţi a raionului. Totodată nu a fost abrogate deciziile nr.1/2 şi 1/3 din 11 ه 15.07.2 adoptate dś către consiliul raional
Orhei,prin care a fost ales în calitate de vecepreşedinte. În decizia consiliului raional nu este indicat că anume funcţia pe care o ocupă
el se lichidează . După emiterea deciziei el nu este salarizat ,încălcîndu-i astfel dreptul lui la munc prevăzut de art. 43 al Constutuţiei.
Solicită abrogarea deciziei consiliului raional Orhei nr.3/11 din 22.05.2012 „Cu privire la aprobarea organigramei,structurii şi efectivului
statelor de personal ale sub ” în partea stabilirii două unităţi de vicepreşedinți a raionului
Orhei în an „Organigrama Aparatului Preşedintelui Raionului şi subdiviziunea Consiliului raional la această decizie, anularea
parţială deciziei consiliului raional Orhei nr.3/11 din 22.05.2012 „Cu privire la aprobarea organigramei,structurii şi efectivului statelor de
personal ale subdiv Consiliului raional” în partea stabilirii a numărului de 20 de unităţi a aparatului preşedintelui
raionului Anexa nr.2 „Structura şi efectivul aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional
anularea parţială a deciziei „Cu privire la aprobarea organigramei,structurii şi efectivului
statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional” ărului de 2 unităţi de vicepreşedinte a
raionului în anexa nr.3 „Statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului.Încasarea din contul Consiliului raional Orhei a sumei
de 23750 lei –restanţă la salariu,1128 lei-penalitate pentru reţinerea salariului,şi 100000 lei a prejudiciului moral şi a cheltuielilor de
judecată.
Reclamantul şi reprezentantul lui în şedinţa judiciară au cerut admiterea cererii înaintate, însă de la cerinţele despre încasarea
penalității pentru reţinerea salariului şi a prejudiciului moral şi-au retras cerinţele.
Reprezentantul pîrîtului în şedinţa judiciară a cerut admiterea cererii reclamantului parţial, menţionînd judecăţii c iniţiativa de a
reduce o unitate de vicepreşedinte a parvenit numai de la un consilier,însă conform legislaţiei în vigoare iniţiativa urmează să parvină de
la preşedintele raionului sau de la 1/3 de consilieri .Reclamantul pînă în prezent nu a fost concediat,deoarece nu-i nici o dispoziţie a
preşedintelui raionului pe acest fapt.Consideră ilegală Decizia consiliului raional Orhei nr.3/11 din 22.05.2012 „Cu privire la aprobarea
organigramei,structurii şi efectivului statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional” în partea stabilirii două
unităţi de vicepreşedinte a raionului Orhei. Nu este deacord cu încasarea penalității pentru reţinerea salariului şi a prejudiciului moral.
Audiind reclamantul şi reprezentantul lui, reprezentantul Consiliului raional Orhei, examinînd materialele dosarului, instanţa de
ă consideră cererea întemeiată şi urmează să fie admisă din următoarele considerente.
Procedura de soluţionare a cazului pe cale prealabilă de către S. M. a fost res ă.
Conform art.123 al.6 CPC- faptele invocate de una din parţi nu trebuie dovedite în măsura în care cealaltă parte nu le-a negat.
Deoarece reclamantul M. S.cerinţele sale despre încasarea penalității pentru reţinerea salariului şi a prejudiciului moral şi le-a retras,iar
reprezentantul Consiliului raional Orhei nu neagă ilegalitatea Deciziei consiliului raional Orhei nr.3/11 din 22.05.2012 „Cu privire la
aprobarea organigr şi efectivului statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional” în partea
stabilirii două unităţi de vicepreşedinte a raionului Orhei, în partea stabilirii a numărului de 20 de unităţi a aparatului preşedintelui
raionului şi încasării salariului pentru reţinerea plăţii salariului, instanţa de judecată consideră pe aceste capete de cerere de admis
integral.
Conform art.25 al Legii cu privire la contencios administrativ”- judecînd ac ţiunea, instanţa de contencios administrativ adoptă una din
următoarele hotărîri:
a) respinge acţiunea ca fiind nefondată sau depusă cu încălcarea termenului de prescri ţie;
Ţinînd cont de faptul că, faptele invocate de către reclamantul M. S. în şedinţa judiciară şi-au găsit confirmare,instanţa de judecată
consideră necesar de admis cererea cet. M. S. și de a declara nulă decizia consiliului raional Orhei nr.3/11 din 2 „Cu privire la
aprobarea organigramei,structurii şi efectivului statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional” în partea
stabilirii două unităţi de vicepreşedinte a raionului Orhei şi în partea stabilirii a numărului de 20 de unităţi a aparatului preşedintelui
raionului.
Tot odată, conform art. 27 al.1 din Legea salarizării nr. 847-XY din 18.02.2002 –salariatul are dreptuul la retribuirea muncii sale în
conformitate cu legislația în domeniul salarizării.
Potrivit art. 30 din Legea salarizării nr. 847-XY din 18.02.2002 –salariul se plătește periodic ,nu mai rar decît o dată pe lună pentru
Page 1 / 2
aprobarea organigramei,structurii şi efectivului statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional” în partea
stabilirii două unităţi de vicepreşedinte a raionului Orhei şi în partea stabilirii a numărului de 20 de unităţi a aparatului preşedintelui
raionului.
Tot odată, conform art. 27 al.1 din Legea salarizării nr. 847-XY din 18.02.2002 –salariatul are dreptuul la retribuirea muncii sale în
conformitate cu legislația în domeniul salarizării.
Potrivit art. 30 din Legea salarizării nr. 847-XY din 18.02.2002 –salariul se plătește periodic ,nu mai rar decît o dată pe lună pentru
salariații remunerați în baza salariilor lunare ale funcției.
Ținînd cont de faptul că, reclamantul M. S. continua să activeze în postura de vicepreședinte al Consiliului raional Orhei pînă în
prezent și nu i s-a achitat de către Co ție pentru perioada activitate de pe 25.05.2012 – 30.09.2012,
instanța de judecată în dependență de salariul luna de 5500 lei, consideră necesar de încasat de la Consiliul
raional Orhei restanța la salariu pentru perioada dată în mărime de 23750 lei.
În temeiul celor expuse şi conform art. art.25 al Legii cu privire la contencios administrativ” art. 27,30 din Lege ării nr.
847-XY din 18.02.2002,art ,238-241CPC înstanța de judecată;
Hotărăşte:
De admis cererea cet. M. S..
Decizia consiliului raional Orhei nr.3/11 din 22.05.2012 „Cu privire la aprobarea organigramei,structurii şi efectivului statelor de
personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional” în partea stabilirii două unităţi de vicepreşedinte a raionului Orhei în
anexa nr.1 „Organigrama Aparatului Preşedintelui Raionului şi subdiviziunea Consiliului raional de considerat nulă.
Decizia c „Cu privire la aprob şi efectivului statelor de
personal ale subdiviziunilor din subo ” în partea stabilirii a numărului de 20 de unităţi a aparatului preşedintelui
raionului anexa nr.2 „Structura şi efectuvulaparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional” de
considerat nulă.
De încasat din contul Consiliului raional Orhei în folosul reclamantului M. S. a restanţă la salariu în sumă de 23750 lei (douăzeci
și trei mii șapte sute cinci zeci) lei.
De încasat de la Consiliul raional Orhei plata pentru taxa de stat în beneficiul statului în mărime de 713(șapte sute treisprezece)
lei.
Hotărîrea cu drept de atac în Curtea de Apel în termen de 20 zile
Judecătorul /semnătura S. Procopciuc.
Copia corespunde originalului.
Judecătorul S. Procopciuc

 


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://radioorhei.info/un-vice-presedinte-al-raionului-si-a-scos-paguba-prin-judecata-saracind-c-r-orhei-cu-peste-24-de-mii-de-lei/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19