Select your Top Menu from wp menus

Spaţiile verzi din Orhei, „parfumate” din buget cu milioane de lei

În perioada ultimilor patru ani,   o firmă din Chişinău a câştigat la Orhei peste 5 milioane de lei.  Cea mai mare parte a banilor  a  provenit din contractele cu   Primăria Orhei,  pentru   lucrări şi servicii de întreţinere şi deservire a spaţiilor verzi care,  mai înainte, erau  “eparhia” unei întreprinderi  municipale.

In aceeași perioadă,  Primăria Orhei, condusă de   Ilan Șor, care este condamnat de prima instanţă la 7 ani şi 6 luni de închisoare  în dosarul fraudei bancare, a fost acţionată în judecată pentru refuzul de a oferi informaţii de interes public. Într-un caz, nu s-a dat curs cererii de   informaţii despre  achiziţiile destinate spaţiilor verzi. În alt caz, cererii despre  activitatea întreprinderilor municipale care,  din anul 2015,  au încetat să publice şi să prezinte rapoarte în faţa Consiliului local. În privința “spaţiilor verzi” există deja o hotărâre judecătorească irevocabilă,  dar Primăria nu se grăbeşte să o execute.  

Corelaţii

Până a apărea la Orhei, firma “Borintex” SRL a avut un singur  contract de achiziţie publică, de la  USMF “Nicolae Testemițanu”,  pentru “lucrări de amenajare a spaţiilor verzi”. În schimb, lista altor clienţi de-ai săi este impresionantă, după cum rezultă din Declarația de lucrări similare prezentată la un recent tender. Printre aceștia se regăsesc „Avia Învest” SRL sau Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova care, în  investigaţii jurnalistice,   au fost corelate cu omul  de afaceri, politicianul, primarul de Orhei şi, de curând,  parlamentarul Ilan Șor. 

Cea mai recentă corelaţie dintre o companie din lista clienţilor “Borintex”  – “Exfactor-Grup” SRL şi Ilan Șor, vine din  zona  Comisiei Electorale Centrale. Pe 9 aprilie curent, CEC a anunţat că va sesiza Procuratura Generală, ca urmare a declaraţiilor false ale  „Exfactor-Grup” SRL şi altor trei firme care, în campania electorală parlamentară din acest an, au finanţat ilegal  Partidul „Șor”,  în total,  cu  peste 2 milioane de lei. Ilan Șor a dezminţit constatările CEC şi a declarat  că va acţiona instituţia în judecată.

Aprilie 2019, Primaria Orhei, fatada, flori

Apariţia  subtilă  a firmei “Borintex” SRL, cu “spaţii verzi gratuite”

Firma “Borintex” SRL, cu sediul în capitala republicii,   a intrat în viaţa Orheiului prin uşa larg deschisă de administraţia publică locală, proaspăt instalată  în rezultatul alegerilor locale din  iunie 2015.  Intrarea s-a făcut subtil, cu un gest greu de refuzat. La începutul lunii septembrie, consilierii orheieni au fost anunţaţi că  “Borintex” SRL se oferă să îndeplinească, absolut  gratuit, lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi. Oferta a fost expusă în  proiectul  deciziei elaborat de Primăria Orhei  care, cu două luni mai  devreme,  a ajuns sub conducerea  lui Ilan Șor. Consiliul orăşenesc (CO) Orhei, unde  majoritari au devenit consilierii din echipa noului primar, nu a ezitat să aprobe decizia, având şi  promisiunea că ulterior le va fi prezentată informaţia   despre executarea deciziei şi lucrările efectuate.

Promisiunea nu a fost însă îndeplinită. În orice caz, aşa susţin câţiva dintre puţinii consilieri locali care nu s-au afiliat  fracţiunii majoritare, în timp ce  Primăria nu a răspuns la întrebările legate de acest subiect.  Neafiliaţii mai spun că nu ştiu ce s-a întâmplat cu Serviciul deservirea spaţiilor verzi, care, în anul 2015, făcea parte din Serviciul amenajarea oraşului din cadrul I.M. “SCL Orhei”. Ei nu îşi amintesc să fi luat vreo decizie  de desfiinţare ori reorganizare a serviciului  “verde” municipal. 

Consilierul Mihai Tihon: “Nu, despre lucrările gratuite nu am fost informaţi […]. Ştiu că înainte consilierii erau informaţi  şi despre activitatea întreprinderilor  municipale, dar de când  e Șor (primar, n.a.) această metodă a fost exclusă şi socot că nu e corect”. 

Consilierul Oleg Matei: Nu ne-au informat nimic […] Paremi-se,  a fost o decizie despre desfiinţare,  pentru ca să facă un contract cu firma…”.

Despre schimbările care, în a doua jumătate a anului 2015, ar fi survenit  în activitatea  Serviciului spaţii verzi  nu îşi aminteşte foarte bine nici Nicanor Pulbere, care în acea perioadă era manager-sef al IM “SCL Orhei”. Pulbere, care de la începutul anului 2016 lucrează ca inginer şef  la aceeaşi întreprindere,   a declarat scurt   că   serviciul a  fost “trecut la Primărie”, dar nu a putut preciza  în ce temei s-a făcut acest lucru.

“Nouă ni s-a spus că serviciul a fost lichidat de  Consiliul orăşenesc”, susţine Alexandru Sârbu, care în anul 2015 era şef al Serviciului spaţii verzi  din cadrul   I.M. “SCL Orhei”. Din 2016,   Sârbu conduce tot  Spaţiile Verzi din Orhei,  dar la o altă entitate economică -“Borintex” SRL, unde spune că a fost angajat în luna februarie.

Printre deciziile CO Orhei din acea perioadă, care au fost publicate pe pagina  web  a Primăriei, nu se regăseşte niciuna  prin care Serviciul spaţii verzi, din cadrul Serviciului amenajarea oraşului al I.M. “SCL Orhei” ar fi fost   lichidat,  reorganizat, ș.a.m.d. 

Aprilie 2019, Aleea monumentelor, plantare arbusti

De la  CR Orhei –  1 million, de  la Primăria Orhei – 4 milioane

După aproximativ patru luni de la oferta gratuită, firma din Chişinău a început să câştige bani la Orhei.  Din   anul 2016,  “Borintex” SRL a prestat contra bani publici lucrări şi servicii care au totalizat peste 5 milioane de lei, iar procedurile de achiziţii distincte, lansate  în premieră  de către autorităţile locale,   s-au dovedit a fi tocmai binevenite.

La sfârşitul anului 2015, Consiliul raional (CR) Orhei  a anunţat o licitaţie publică pentru “servicii de întreţinere a spaţiilor verzi, în perioada anului 2016”. Cu cel mai mic preţ, în faţa altor două firme care şi-au prezentat ofertele, a caştigat “Borintex” SRL. Iniţial, şi I.M. “SCL Orhei” s-a înregistrat şi a primit documentaţia de  atribuire, dar la licitaţia propriu-zisă, pentru un contract care putea să-i aducă mai mult de    200 de  mii  de lei, nu a participat.

În  următorii trei ani, la concursurile prin cerere de oferte de preţuri (COP) organizate  de CR Orhei,   inclusiv pentru anul curent, 2019,   nu a mai participat nimeni în afară de “Borintex” SRL. Acesteia  i-au şi fost atribuite alte trei contracte pentru servicii,  localizate   în scuarul din faţa şi pe terenul din  spatele instituţiei. Suma totală a  contractelor din cei patru ani  s-a apropiat de 1 milion de lei, fiind constituită  din: 203mii 900 lei;  238 mii 829 lei;  257 mii 884 lei şi  249 mii 419 lei.

O sumă de patru ori mai mare  – peste 4 milioane de lei, a fost cheltuită    timp de trei  anidin bugetul oraşului/municipiului,  pentru acelaşi gen de servicii şi lucrări,  contractate de la  “Borintex” SRL.

Spre deosebire de CR Orhei, Primăria  nu a publicat pe pagina web a instituţiei nici planurile de achiziţii pentru anii 2016-2017,  nici  anunţurile despre achiziţiile cu destinaţia “spaţii verzi” şi nici rapoartele privind executarea contractelor. În acelaşi timp,  anunţurile   publicate în  Buletinele de achiziţii publice (BAP)    nu  își găsesc finalitatea sau confirmarea în datele aceleiași  publicații sau în cele  ale Agenţiei Achiziţii Publice (AAP) și Registrului de Stat al Achizițiilor Publice (RSAP).

Tipar: o achiziție, două proceduri, un ofertant

La mijlocul lunii februarie 2016,  în BAP apărea un anunţ despre o  procedură  prin COP, pentru  “lucrări de întreţinere şi amenajare a spaţiilor”,  care urma  să aibă loc la Primăria Orhei peste două săptămâni. Însă, după trei săptămâni, a fost publicat un alt anunţ, tot pentru o procedură COP care, la fel, urma să aibă loc peste două săptămâni. Al doilea anunţ avea  un alt număr, dar  un obiect de achiziție practic identic cu cel dintâi. Prima procedură de achiziție nu a fost anulată prin BAP, iar ora celei de-a doua a fost grăbită de la 11:00 la 10:00. Ulterior, în AAP au apărut date doar despre rezultatul celei de-a doua proceduri și un contract  în valoare de  809.445,58 lei,  care a fost atribuit singurului ofertant care a participat la concurs,  firmei “Borintex” SRL.

În următorul an, 2017, organizarea achiziţiei legate de spaţiile verzi s-a derulat după un tipar asemănător. La începutul lunii ianuarie, prin BAP a fost anunţat că peste trei săptămâni  va avea loc o licitaţie publică pentru “lucrări de deservire și întreținere a spațiilor verzi în orașul Orhei în anul 2017”. După trei zile, s-a intervenit  cu modificări, iar peste alte 20 de zile – cu un anunț despre o procedură prin COP, cu exact acelaşi obiect de achiziţie,  programată pentru  mijlocul lunii februarie .  Nici de această dată, nu s-a înştiinţat  despre  anularea licitaţiei, dar în RSAP  respectiva procedura figurează ca   finalizată.  În acelaşi timp, potrivit datelor AAP, a fost atribuit un singur contract,   în sumă de 1.498.200,06 lei, în rezultatul concursului prin  COP,  la care a participat  doar firma “Borintex” SRL.   

În anul 2018, Primăria Orhei, de asemenea, a publicat doar în BAP anunţul despre un concurs prin COP, pentru “servicii de întreţinere şi deservire a spaţiilor verzi în municipiul 2018”. Din nou, a participat doar “Borintex SRL”, iar pentru contractarea serviciilor au fost alocaţi    1.997.721,00 de lei. Această procedură a fost în detaliu analizată în Raportul  IDIS Viitorul care a monitorizat  cele mai mari achiziţii ale Primăriei Orhei din anul 2018  şi a semnalat mai multe nereguli.

Constatările coordonatorului pe monitorizarea achizițiilor IDIS Viitorul, Diana Enachi, despre  achizițiile din perioada anilor 2016 şi 2017, sunt de aceeași natură: ”Analizând procesul de achiziție din cadrul Primăriei Orhei, pot menționa transparența limitată a achizițiilor. Or, cadrul legal în vigoare prevede obligativitatea publicării anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire, precum și rapoartelor de monitorizare a executării contractelor de achiziție, inclusiv pe pagina web a autorității contractante. Iar faptul că la licitații de mare valoare participă și căștigă ani la rând aceeași companie este un indicator de risc care trebuie analizat prin prisma îngrădirii concurenței pe piața achizițiilor sau a ințelegerilor dintre autoritate și compania căștigătoare” .

Aprilie 2019, CR Orhei, scuar deservit de Borintex

Dispariţia  subită a  “Borintex” SRL  şi  de(z)legarea Primăriei

Anul 2018 a fost ultimul în care firma “Borintex” a lucrat pe un contract încheiat cu Primăria Orhei. Mai mult,  în luna  noiembrie trecut, valoarea contractului pentru anul în curs a fost micşorată  cu 105.331,00 lei, până la 1 892 390, 00 lei. S-a întâmplat după ce, cu o lună mai înainte, Consiliul municipal (CM) Orhei a decis să delege   IM “SCL Orhei” dreptul de gestiune a serviciului public de întreţinere şi protejare a spaţiilor verzi în municipiul Orhei, începând cu data de 1 noiembrie 2018. Odată cu aceasta,  I.M. “SCL Orhei”  i-a fost delegat  dreptul,  deţinut anterior de Primărie,  asupra efectuării achiziţiilor destinate spaţiilor verzi, cheltuielile urmând să fie acoperite, ca  şi anterior, din bugetul municipal.

Proiectul deciziei   a fost inclus suplimentar pe ordinea de zi a şedinţei CM Orhei , care a fost convocată extraordinar. Potrivit consilierului Oleg Matei,  la o mini-intrunire, din seria celor  pe care Primăria  obișnuiește să le organizeze înainte de startul şedinţelor în plen, s-a explicat de ce trebuie schimbat   patronajul asupra  spaţiilor verzi:  “Eram vreo patru consilieri. Ni  s-a spus că contractul (cu “Borintex” SRL, n.r.) se întrerupe, că  nu ar mai trebui să cheltuim bani în alte părţi şi că cei de la SCL s-au învăţat deja  să lucreze…”

Alexandru Sârbu, care la începutul  anului 2016 a trecut de la  şefia  Spaţiilor Verzi ale   IM “SCL Orhei”  la cea a  Spaţiilor verzi din Orhei  ale    “Borintex” SRL, are doar cuvinte de laudă pentru firma unde este angajat:  “Este o firmă renumită în Moldova. Ştiu că au lucrat în foarte  multe locuri importante în toată republica…”.    În ce priveşte Orheiul, Sârbu susţine   că cele mai importante şi grele lucrări au fost la renovarea gazoanelor publice şi în parcul “OrheiLand”.

Primăria nu a oferit lista locurilor/obiectelor  unde a lucrat „Borintex” SRL, care i-a fost solicitată prin cerere de  informații de interes public, depusă la sfârșitul lunii martie. În scrisoarea Primăriei, care a fost primită deja pe finalul editării acestui material, sunt răspunsuri aproximative doar la câteva  intrebari, în timp ce altele au fost trecute cu tăcerea.

Fără răspuns a rămas și cererea, prin care Primăriei i s-a solicitat să execute hotărârea judecătorească (definitivă din 15.11.2018  şi irevocabilă din   13.03.2019)  şi  să furnizeze   informațiile  despre achizițiile  publice destinate spațiilor verzi, conform cererii de informații depusă încă în  luna aprilie   2017.

Autor: Tatiana Djamanov

Această investigație a fost realizată în cadrul proiectului „Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. Această investigație a fost finanțată de UE și co-finanțată de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii. Responsabilitatea pentru conținutul acestei publicații aparține autorilor și nu reflectă neapărat poziția UE și a Guvernului Britanic.