Select your Top Menu from wp menus

Reabilitarea de lângă SCUARUL din centrul Orheiului, în regim de start-stop şi invers? DOC/FOTO/VIDEO


De mai bine de un  an, cei care trec prin scuarul din centrul Orheiului – cel de vizavi de Primărie, care de curând a fost numit “Scuarul Europei”, pot urmări la intersecţia cu strada Renaşterii Naţionale scene de forfotă continuă ori de stagnare îndelungată. Forfotă e dacă se lucrează ritmic la construcţia dîn imaginea alăturată. Stagnare e dacă nu doar zile, ci şi săptămâni sau luni în şir nimic nu mişcă pe şantier.

Acum e stagnare şi această stare se induce pentru a doua oară din primăvara trecută, de când în acest loc a început dărâmarea unui imobil al Consiliului raional (CR) Orhei. Dărâmarea, iar apoi zidirea au pornit de la o decizie aprobată de CR Orhei şi un contract  încheiat cu un agent economic privat.

reconstructie scuar (6)

Contractul este de colaborare, iar cele două părţi figurează în el ca Beneficiar, respectiv, Investitor. Curtea de Conturi (CC) consideră că mai bine era dacă se încheia un contract de parteneriat public-privat (PPP). Şi aceasta nu este unica obiecţie legată de şantierul de pe strada Renaşterii Naţionale, 18 care a fost expusă de CC  într-un recent raport de audit. Detalii, AICI

Contractul  de colaborare şi Decizia CR

CR Orhei, în calitate de Beneficiar, şi SC Giacomo Fontana (GF) SRl , în calitate de Investitor, au încheiat un Contract de colaborare la 28 iulie 2014. Contractul a fost semnat de către preşedintele de atunci al raionului Orhei, Ion Ştefârţă (PLDM), şi directorul GF SRL, Valeriu Oprea. Obiectul contractului consta în supraetajarea şi reconstrucţia imobilului de pe str. Renaşterii Naţionale, 18, aparţinând CR Orhei, de către GF SRL din mijloacele financiare proprii. Potrivit Contractului, după executarea lucrărilor, prevăzute pentru o perioadă de 2 ani, Investitorul “ va obţine dreptul de proprietar la spaţiile supraetajate construite”. Detalii, AICI
Contractul nu conţinea date despre suprafaţa imobilului care urma să fie supus reconstrucţiei şi supraetajării sau despre terenul pe care este amplasat acesta şi nu făcea trimitere la vreun document în baza căruia a fost încheiat. Dar în materialele instanţelor care până în prezent au efectuat controale privind situaţia obiectului în cauză ca premergătoare Contractului este indicată Decizia CR Orhei nr.3/10 din 8 mai 2014 “Cu privire la reabiltarea blocului administrativ de pe str.Renaşterii Naţionale, 18”.  Prin Decizie,   Ion Ştefârţă a fost  împuternicit să încheie contractul respectiv. Detalii, AICI

Una din cele 70 de pagini ale Raportului de audit

În a doua jumătate a anului 2015, Curtea de Conturi (CC) a efectuat un audit de conformitate a exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul unităților administrativ teritoriale din raionul Orhei pe perioada anului 2014. Una din cele 70 de pagini ale raportului este consacrată cazului de pe str. Renaşterii Naţionale , 18 din or. Orhei. CC a stabilit o serie de nereguli, indicând printre acestea faptul că “lucrările de restabilire/supraetajare a blocului, urmau a fi propuse de către CR pentru PPP” (parteneriat public privat n.n.) şi că în cadrul Contractului de colaborare încheiat, transmiterea blocului pentru reconstrucție agentului economic nu a fost documentată și autentificată.
CC a mai constatat că în rezultatul lucrărilor efectuate imobilul care iniţial ocupa suprafaţa de 118,8 m2 a ajuns să ocupe 170 m2 şi că, deşi imobilul nu dispune de teren aferent, cele două părţi ale Contractului au indicat în cererea de obţinere a certificatului de urbanism o suprafața de 753 m2. Misiunea de audit a făcut aceste constatări după ce bunul imobil al CR Orhei fusese deja demolat, iar în locul acestuia a fost edificată o construcţie cu două etaje şi cu un subsol, iar “fundamentul construcției și pereții acesteia s-au ridicat cu extindere de 5 metri față de construcția demolată, ocupând abuziv circa 80 m2.” reconstructie scuar
În încheierea observaţiilor înşiruite pe aproape o pagină, CC a relevat că în acest caz există incertitudini legate de dreptul de proprietate asupra imobilelor publice și chiar riscul de a pierde proprietăți publice, mai ales că CR Orhei a acordat dreptul de a edifica construcția în lipsa unor clauze bine argumentate contractual.

Autosesizarea şi Ordonanţa procurorilor

Cazul obiectului de pe str. Renaşterii Naţionale, 18 s-a aflat şi în vizorul organelor de drept. S-a întâmplat încă în primăvara anului trecut, după 1,5 luni de la demararea lucrărilor care, potrivit unei Declaraţii depuse la Primăria oraşului Orhei şi la Inspecţia în construcţii, au început în data de 26 martie 2015. Detalii AICI
Într-o Ordonanţă care este datată cu 19 iunie 2015, este indicat că la 7 mai 2015 Procuratura raionului Orhei s-a autosesizat în legătură cu un articol apărut în publicaţia “Opinia Liberă” editată de consilierul raional Vasile Roman (PL) .
În ordonanţă se constata că într-un articol care a fost publicat cu câteva zile mai înainte erau descrise ilegalităţile pe care le-ar fi admis CR Orhei şi Primăria oraşului Orhei la autorizarea lucrărilor de reconstrucţie a imobilului de lângă scuar şi îndeosebi ilegalităţile pe care le-ar fi admis cet. Valeriu Oprea la demolarea imobilului în cauză. Acesta din urmă a fost audiat de organul de urmărire penală, iar ulterior procuratura a dispus neînceperea urmăririi penale şi clasarea procesului penal .
Refuzul de a porni urmărirea penală a fost argumentat prin faptul că în cadrul examinării prin cumul a materialelor procesului penal respectiv nu au fost stabilite careva acţiuni sau inacţiuni penale sau contravenţionale din partea celor vizaţi în articolul de presă în ceea ce priveşte autorizarea lucrărilor de reconstrucţie. Detalii AICI si AICI

Prima comisie a CR Orhei şi stoparea lucrărilor

Încă  înainte de sosirea misiunii de audit la Orhei, noul preşedinte al raionului, Tudor Golub (PDM) a dispus ca o comisie, în frunte cu vicepreşedintele Sergiu Miron (PL), să verifice volumele de lucrări şi implementarea Deciziei CR privind reabiltarea blocului administrativ de pe str.Renaşterii Naţionale, 18. Detalii, AICI.
reconstructie scuar (1)
Comisia s-a întrunit la începutul lunii august 2015 şi a constatat că la CR lipsesc materialele privind selectarea investitorului prin concurs şi altele, că contractul între Beneficiar şi Investitor nu a fost “vizat notarial”, după cum prevedea respectiva Decizie a CR , că în Scuarul Europei a avut loc o acaparare abuzivă a terenului, etc. Membrii comisiei au decis că trebuie să ceară Primăriei Orhei retragerea autorizaţiei de construcţie, iar Inspecţiei în Construcţii şi organelor de drept – verificarea cazului, inclusiv pentru identificarea vinovaţilor care să plătească despăgubiri din cauza demolării samovolnice a vechiului imobil al CR Orhei. Detalii AICI
În mapa documentelor de la CR Orhei referitoare la acest caz există câteva adrese expediate în luna august 2015, sub semnătură preşedintelui raionului, Tudor Golub şi două răspunsuri la acestea. Primăria a scris că autorizaţia de construcţie poate fi retrasă doar la cererea comună a Beneficiarului şi Investitorului sau dacă Beneficiarul va rezilia contractul cu Investitorul. Inspecţia în Construcţii a enumerat 4 acte în baza cărora o firmă specializată în construcţii, avându-l ca diriginte de şantier pe vicepreşedintele de odinioară al CR Orhei, Vladimir Popuşoi (PDM), lucrează la obiectul din str. Renaşterii, 18. Inspecţia a mai menţionat că până la soluţionarea divergentelor dintre Beneficiar şi Investitor, lucrările vor fi stopate. Detalii AICI


reconstructie scuar (2)Acordul adiţional şi a doua comisie a CR Orhei

La începutul lunii noiembrie 2015, Beneficiarul şi Investitorul au semnat un Acord adiţional la Contractul pe care CR Orhei l-a încheiat cu Giacomo Fontana SRL în anul 2014. Prin Acordul semnat de preşedintele raionului Tudor Golub şi direcorul Giacomo Fontana, Valeriu Oprea, a fost modificat un punct din Contract, majorându-se cu 6 luni termenul de efectuare a lucrărilor de reconstrucţie. Punctul modificat conţine şi câteva date importante care erau lipsă în Contract – despre faptul că imobilul reconstruit de Investitor are 118,8 m2 şi că după încheierea lucrărilor Investitorul va obţine dreptul de proprietate asupra suprafeţei care va depăşi acei 118,8 m2. În acelaşi punct este indicat numărul cadastral al imobilului în reconstrucţie, astfel rectificându-se numărul incorect din Contract. Detalii AICI
Oricum, peste 1,5 luni CR Orhei a decis că e necesar ca o nouă comisie să verifice modul de executare a Deciziei CR Orhei din mai 2014 referitoare la reabilitarea blocului din str. Renaşterii Naţionale, 18. Decizia de la sfârşitul anului trecut a fost luată în baza unei interpelări a consilierului liberal Vasile Roman şi ţinându-se cont de notele informative ale preşedintelui Tudor Golub şi şefului Direcţiei Construcţii din cadrul CR Orhei, Ion Cocârlă (PDM), care au operat cu unele constatări făcute de comisia precedentă încă în şedinţa din august 2015. Detalii AICI şi AICI

Lucrul de verificare: punct şi de la capăt

Preşedinte al comisiei create la sfârşitul anului 2015 a fost numit, din nou, vice-preşedintele raionului Sergiu Miron. Prima şedinţă a acestei comisii a avut loc abia la 15 martie 2016. În schimb, cea de-a doua şedinţă a urmat foarte repede, avându-l deja în frunte pe un alt vicepreşedinte al raionului, Ilie Rabii (PPEM).
Şedinţa din 24 martie curent, în mare, a repetat lucrul primei comisii, din luna august trecut. Din nou, au fost examinate documentele din mapa CR Orhei, constatându-se lipsa mai mutor acte necesare stabilirii situaţiei la obiectul din str.Renaşterii Naţionale. 18. Au avut loc şi discuţii în contradictoriu privind legalitatea acţiunilor Investitorului, iar mai mulţi membri ai comisiei au căzut de acord că, în cel mai bun caz, după încheierea reconstrucţiei vor apărea probleme la înregistrarea cadastrală a obiectuluişi la delimitarea terenului.

Unul din membrii comisiei, consilierul Vasile Roman, continuă să îi acuze de abuzuri pe Investitorul, reprezentat de Valeriu Oprea, şi pe fostul preşedinte al raionului Ion Ştefîrţă şi susţine că după reconstrucţie Investitorul ar putea obţine prin judecată dreptul asupra întregului imobil reconstruit.

Ion Ştefîrţă: “Este în beneficiul raionului: luăm un spaţiu renovat cu bani străini”

FŞtefârţăostul preşedinte al raionului Orhei, Ion Ştefîrţă (PLDM), susţine că nu există niciun pericol de prejudiciere a patrimoniului public raional. Dimpotrivă, în rezultatul  reconstrucţiei obiectului de lângă Scuarul Europeiâ,  CR Orhei va avea doar de câştigat, declară fostul demnitar, care după alegerile generale locale din 2015 este fruntaş al fracţiunii liberal-democrate din CR Orhei. Potrivit lui Ştefîrţă, acei peste 118 m2 de spaţiu renovat pe care CR îi va primi înapoi , conform devizului de cheltuieli costă în jur de 1 mln 200 mii lei. Ştefîrţă aminteşte că clădirea veche, intr-in nivel, care în Decizia CR din anul 2014 este numită ‘bloc administrativ’, se afla într-o stare deplorabilă şi avea nevoie  de repararea uşilor şi ferestrelor, iar proprietarul Sălii de festivităţi de alături, Valeriu Oprea, s-a arătat dispus să reabiliteze clădirea integral din cont propriu şi să primească pentru aceasta nivelul doi al clădirii,  pe care tot el îl va construi. 
Potrivit lui Ştefîrţă, Decizia din 8 mai 2014 a fost luată de consilierii raionali şi el nu avea nimic cu aceasta. Demolarea clădirii CR este explicaţă de fostul preşedinte prin expertiza care a constatat că vechea construcţie nu va rezista supraetajării. În ce priveşte extinderea  în scuar, Investitorul ar fi fost atenţionat la momentul respectiv de către conducerea raionului şi  pe perioada cât a fost aşteptat răspunsul de la procuratură, lucrările la şantier au fost stopate, susţine Ion Ştefîrţă.

Valeriu Oprea: “Consiliul raional nu ar trebui să îmi pună piedici”

Investitorul Valeriu Oprea susţine că a realizat lucrările la obiectul de pe str. Renaşterii Naţionale, 18 în conformitate cu proiectul de construcţie, aprobat de fostul preşedinte al raionului, Ion Ştefîrţă şi că acesta prevede demolarea blocului vechi al CR Orhei. Oprea spune că nu a vrut să facă puşcărie din cauza eventualei prăbuşiri a nivelului supraetajat şi că subsolul care a apărut în cadrul reconsrrucţiei este, de asemenea, un rezultat al lucrărilor de întărire a fundamentului. Acesta înţelege că înregistrarea bunului imobil reconstruit şi delimitarea terenului nu vor decurge uşor, dar nu recunoaşte că extinderea clădirii în scuar a fost făcută abuziv şi argumenteză prin faptul că până în prezent acel teren nu a fost atribuit nimănui şi nu are nici număr cadastral. valeriu oprea
În pachetul de documente care se păstrează la Oprea sunt şi unele documente care lipsesc în mapa comisiei de la CR Orhei. Printre acestea – Acordul adiţional pe care Beneficiarul şi Investitorul l-au semnat la începutul lunii noiembrie 2015 şi care conţine modificări la Contractul din luna iulie 2014. Oprea spune că conta că odată c semnarea Acordului lucrurile se vor limpezi, dar în decembrie a fost creată o nouă comisie de verificare din cauza căreia el ar putea fi nevoit să solicite din nou prelungirea termenului de executare a lucrărilor.
Patronul „Gicomo Fontana” se mai arată indignat de vorbele care ar circula la CR Orhei despre aceea ca el i-a dat “otkat” ex-presedintelui raionului şi se consideră afectat de faptul că i se pun piedici, după ce el a investit bani, inclusiv luaţi cu împrumut.
La întrebarea dacă există motive ca Beneficiarul să îşi facă griji pentru pierderea bunurilor sale, acest pericol venind din partea Investitorului, Oprea răspunde că nu are de gând să încalce Contractul şi Acordul adiţional şi că nu pretinde la altceva  decât la suprafaţa care va depăşi acei 118,8 m2 care îi aparţin CR Orhei.

Ilie Rabii: “I-a pus sub lovitură pe consilierii care au votat ”

Actualul preşedinte al comisiei de verificare a modului de executare a Deciziei CR prin care au fost acceptate lucrările de reabilitare şi supraetajare a blocului din str. Renaşterii Naţionale,18, vicepreşedintele raionului Ilie Rabii  declară că începând cu licitaţia de selectare a investitorului şi în continuare au fost admise o serie de nereguli. Nici in Decizie, nici în Contract nu există nicio propoziţie care ar permite demolarea clădirii vechi, în locul căreia să fie construită o clădire nouă, care să aibă subsol şi să fie extinsă pe terenul din scuar, susţine demnitarul. Acesta spune că acum comisia trebuie să verifice existenţa tuturor documentelor din pachetul care este necesar reconstrucţiei şi să primească răspuns de la procuratură în ce priveşte legalitatea demolării proprietăţii CR Orhei.ilie rabii
Ilie Rabii se arăta îngrijorat de problemele care ar putea apărea la înregistrarea imobilului reconstruit şi la delimitarea terenului, deoarece nu este clar cui aparţine acest patrimoniu.  Drept un exemplu de nereguli el aduce  faptul înscrierii  blocului administrativ al CR sub un număr cadastral incorect şi se întreabă cu ce drept ex- preşedintele raionului Ion Ştefîrţă a semnat un astfel de Contract şi i-a pus sub lovitură pe consilierii care au votat pentru Decizia de reabilitare şi supraetajare a blocului Orhei.
Rabii spune că şi el, în calitate de consilier raional, a participat la şedinţa în plen a CR Orhei  din 8 mai 2014,  unde la insistenţele  lui  Ion Ştefîrţă a fost aprobată decizia în cauză,  dar deşi nu-şi aminteţte bine, crede că s-a abţinut de la votare.

Până la alegerile generale locale din iunie 2015, Ilie Rabii,  ca şi Ion Ştefîrţă, făcea parte din PLDM. Pentru Decizia din 8 mai 2014 au votat cu precădere consilierii liberal-democraţi şi democraţi care la acel moment erau aliaţi si conduceau împreună raionul Orhei. În prezent, guvernarea raionului este în mâinile alianţei PDM-PL-PPEM.


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://radioorhei.info/reabilitarea-de-langa-scuarul-din-centrul-orheiului-in-regim-de-start-stop-si-invers-docfotovideo/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19