Select your Top Menu from wp menus

Parlamentul a adoptat în lectură finală pachetul de legi pentru armonizarea legislației naționale din domeniul financiar-bancar la directivele UE.

În a doua lectură au fost adoptate: proiectul legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare, proiectul de lege privind contractele de garanție financiare, precum și amendamentele la legile privind instituțiile financiare, reglementare valutară, insolvabilitate, Codul Civil al Moldovei etc. După cum a menționat anterior viceguvernatorul Băncii Naționale Ion Sturzu, prima lege va reglementa finalitatea decontărilor în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare, efectele procedurii de insolvabilitate împotriva unui participant la sistem în ceea ce privește drepturile şi obligaţiile care decurg din sau în legătură cu participarea sa la un sistem, precum şi drepturile deţinătorilor de garanţii în cazul insolvabilităţii furnizorului de garanţii. Scopul legii este reducerea riscului sistemic asociat cu participarea la sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare, precum şi reducerea disfuncţionalităţilor sistemelor cauzate de intentarea procedurii de insolvabilitate asupra unui participant la aceste sisteme. Legea cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare instituie un cadru legal unic, care va reglementa sistemul de plăți și de decontare a instrumentelor financiare prin intermediul sistemului informațional de plăți interbancare al Băncii Naționale a Moldovei. În același timp, legea privind contractele de garanție financiare va reglementa regimul juridic aplicabil contractelor de garanţie financiară şi garanţiilor financiare, punerea la dispoziţie şi executarea garanţiilor financiare, dreptul de utilizare a garanţiilor financiare, recunoaşterea contractelor de garanţie financiară cu transfer de proprietate şi a clauzelor de compensare cu exigibilitate imediată, neaplicarea anumitor dispoziţii în materie de insolvabilitate şi legea aplicabilă unor aspecte referitoare la garanţiile financiare. Documentul se referă la instituțiile publice și persoanele juridice, inclusiv bănci, companii de investiții, și va reglementa regimul juridic aplicabil contractelor de garanție financiară, punerea la dispoziție și executarea garanțiilor financiare, dreptul de utilizare a acestora ș.a. Importanța economică a acestui proiect de lege constă în facilitarea utilizării de bănci a creanțelor pecuniare în calitate de garanții în cadrul operațiunilor de creditare ale băncii centrale, fapt ce va îmbunătăți accesul băncilor la lichiditate ca urmare a volumului de creanțe pecuniare în portofoliul acestora și, deci va favoriza finanțarea proiectelor de afaceri