Select your Top Menu from wp menus

Oricine are dreptul la protecția contra violenței în familie

În primele 5 luni ale anului curent Inspectoratul de Poliție Orhei a înregistrat 178 de cazuri de violență în familie. Numărul este practic egal cu cel al perioadei similare din anul precedent, când au fost înregistrate 175 de cazuri.

Nr. d/oAnul 2020Anul 2019
1Ianuarie – 28 cazuriIanuarie – 22 cazuri
2Februarie – 26 cazuriFebruarie – 36 cazuri
3Martie – 28 cazuriMartie – 38 cazuri
4Aprilie –74 cazuriAprilie – 42 cazuri
5Mai – 32 cazuriMai – 37 cazuri

         Potrivit informațiilor oferite de ofițera de presă a IP Orhei Elena Baetrău, în perioada situației excepționale care a durat din martie până în mai, oamenii legii din Orhei au emis
5 ordonanțe de protecție comparativ cu 10 ordonanţe emise în perioada similară a anului 2019 și 29 ordine de restricție de urgență comparativ cu 23 de ordine de restricție în  aceeași perioadă a anului 2019. În perioada vizată au fost identificați 14 agresori familiali pe numele cărora au fost întocmite procese-verbale contravenționale. Victimele violenței în familie, sub aspect de gen, care au solicitat orodnanțe de protecție în perioada situației excepționale, sunt 4 femei și un bărbat.
          Potrivit Elenei Băetrău victima violenței în familie are dreptul la asistenţă pentru recuperare fizică, psihologică şi socială prin acţiuni speciale medicale, psihologice, juridice şi sociale. Acordarea serviciilor de protecţie şi asistenţă nu este condiţionată de dorinţa victimei de a face declaraţii şi a participa la procese de urmărire în justiţie a agresorului. Dreptul la viaţa privată şi confidenţialitatea informaţiei privind victima sînt garantate.

            Victima violenţei în familie are dreptul să ceară agresorului repararea, în condiţiile legii, a prejudiciului material şi moral cauzat prin actele de violenţă, iar statului – repararea prejudiciului material şi moral ca urmare a neasigurării asistenţei şi protecţiei adecvate.

Victima are dreptul la asistenţă juridică primară şi calificată gratuită conform legislaţiei cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.              Victimei i se acordă asistenţă medicală de instituţiile medico-sanitare în conformitate cu Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. Examinarea corporală a victimei şi perfectarea actelor de constatare medico-legală a gravităţii vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii se efectuează gratuit în cazurile prevăzute de lege.

Cum poate obține protecție victima violenței în familie

Ca să obţină protecţie, victima violenţei în familietrebuie să depună o cerere la
                a) la organele de poliţie
                b) în instanţă de judecată;
                c) la organul de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi copilului;
                d) la autoritatea administraţiei publice locale
Potrivit Elenei Băetrău mai există o modalitate de protejare a victimelor violenței în familie – ordinul de restricție de urgență. Astfel în  caz de stabilire la locul faptei, ca urmare a evaluării riscurilor, a circumstanţelor din care rezultă o bănuială rezonabilă că au fost comise acte de violenţă în familie şi/sau persistă un pericol iminent de repetare sau comitere a acţiunilor violente, organul de poliţie este obligat să dispună imediat eliberarea ordinului de restricţie de urgenţă în privinţa agresorului pentru înlăturarea situaţiei de criză şi, concomitent, întreprinde acţiunile necesare de constatare a comiterii infracţiunii de violenţă în familie
Ordinul de restricţie de urgență se eliberează pentru o perioadă de pînă la 10 zile şi se pune îndată în aplicare, agresorul şi victima (în cazul copiilor – reprezentantul legal al victimei) fiind informaţi despre restricţiile aplicate, drepturile şi obligaţiile care le revin şi despre răspunderea pentru neexecutarea cerinţelor ordinului de restricţie.
Supravegherea îndeplinirii măsurilor stabilite în ordinul de restricţie de urgenţă se exercită de către angajaţii postului sau ai sectorului de poliţie din localitate în modul prevăzut de lege.
Victima are dreptul, în perioada de acţiune a ordinului de restricţie de urgenţă, să solicite, în condiţiile legii, eliberarea ordonanţei de protecţie. Acţiunea ordinului de restricţie de urgenţă, în acest caz, se prelungeşte de drept şi încetează odată cu punerea în aplicare a măsurilor de protecţie stabilite de judecată.

Recomandările pentru victimele violenței în familie sunt de a apela imediat Poliția la numărul 112, solicitarea ajutorului din partea asistentului social, administrației publice locale sau medicului de familie. Victimilor violenței în familie le este recomandat să solicite îndreptare de la organul de poliție la medicul-legist pentru a primi un certificat medico-legal, care probează leziunile corporale cauzate în rezultatul agresării. Totodată victimele violenței în familie trebuie să ceară Centrului de reabilitare a victimelor violenței în familie protecție, asistență psihologică, pedagogică, socială şi juridică, îngrijire medical pentru membrii familiei, care sunt sau care pot deveni victime

Cum poți oferi ajutor unei victime a violenței în familie?

-încearcă să discuți separat cu victima, asigur-o că ești gata să-i asculți problemele şi că ce îți va spune va fi confidențial;

-încurajează victima să solicite ajutor instituțiilor responsabile;
-oferă victimei orice formă de sprijin şi comunică Poliției cazul de violență;
-informează victima despre faptul că poate cere ajutor autorităților şi că este protejată de lege; -apelează şi la alte persoane care te pot ajuta: rude, vecini, colegi de serviciu, etc