Select your Top Menu from wp menus

Orheianul Pasha Parfeni a fost alături de Cătălin Josan, la un CONCERT improvizat de Ziua Limbii Române

Inter¬preţii Cătă¬lin Josan şi Pasha Par¬feni au susţi¬nut în seara zilei de ieri un con¬cert la chi¬tară, lângă bus¬tul lui Mihai Emi¬ne¬scu de pe Aleea Cla¬si¬ci¬lor din Chi¬şi¬nău. Asta după ce, pe ultima sută de metri, Cătă¬lin Josan a fost anu¬nţat că nu va mai evo¬lua de Ziua Lim¬bii Române pe scena din Piaţa Marii Adu¬nări Naţio¬nale. Pe de altă parte, auto¬ri¬tă¬ţile susţin că deci¬zia de a-l exclude pe Cătă¬lin Josan a fost luată după ce acesta ar fi lip¬sit de la o repe¬ti¬ţie a mani¬fes¬ta¬ţiei, informează Ziarul de Garda.
Vezi şi Explicațiile lui Pasha Parfeni pentru gestul său

Anu¬nţul des¬pre con¬cer¬tul improvizat al celor doi interpreţi a fost făcut pe o reţea de soci¬a¬li¬zare cu puţin timp înainte de evoluare. In doar câteva ore la concert s-au adunat  sute de per¬soane, iar unele piese au fost cân¬tate de fani  în cor.