Select your Top Menu from wp menus

ONG-urile media solicită Consiliului Superior al Magistraturii să modifice proiectul noului regulament de comunicare publică

Organizațiile neguvernamentale de media şi-au manifestat îngrijorarea printr-un apel public către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) privind includerea, în proiectul noului Regulament cu privire la serviciul de informare publică şi relaţiile cu mass-media, a unor prevederi care limitează accesul mass-media la informaţie şi, corespunzător, libertatea publicului de a fi informat asupra chestiunilor de interes public.
Regulamentul a fost propus pentru discuţie în instanţele de judecată şi nu a fost remis către consultare societăţii civile, care s-a autosesizat considerând de datoria ei să reacţioneze.

De regulă, rostul unui regulament nou este de a veni cu îmbunătățiri calitative la unul vechi, textul căruia îl găsiți aici. Din păcate, proiectul noului regulament conține multe deficiențe și va îngreuna comunicarea dintre jurnaliști și instanțele de judecată, ceea ce ar duce inevitabil la diminuarea gradului de încredere din partea publicului larg în actul justiției. Instanţele de judecată nu pot funcţiona într-un vid, ferite de ochii presei, mai ales în dosarele cu elemente de notorietate.

Conform Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, adoptată prin Legea nr. 231 din 25.11.2011, „obiectivul general al prezentei Strategii este edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie”. În cazul în care va fi adoptat în forma propusă iniţial, noul regulament va îngrădi dreptul instituțiilor mass-media la obținerea rapidă a informației de interes public, ori va favoriza oferirea selectivă a informației reieșind din motive subiective.

Prin intermediul Apelului au fost propuse următoarele ajustări la proiectul Regulamentului înaintat pentru discuții:

includerea la punctul 7 a două alineate suplimentare: „asigură mediatizarea corespunzătoare a informațiilor de interes public”, „răspunde la solicitările mass-media și a publicului”;
eliminarea de la punctul 7 a sintagmei „are dreptul de a”, care se poate interpreta în sensul că are dreptul, dar acest drept nu este obligatoriu, poate fi interzis sau restricţionat, ceea ce contravine rolului atribuit serviciului de presă într-o instituție;
înlocuirea la punctul 8 a cuvântul „furnizează” cu sintagma „este obligat să furnizeze”; iar sintagma „în timp rezonabil” să fie înlocuită cu cuvântul „operativ”;
adăugarea la punctul 9 a sintagmei „prin telefon sau poștă, inclusiv poșta electronică”. Modalitatea furnizării informației prin poșta electronică este prevăzută de Legea privind accesul la informație;
punctul 10 să fie exclus, deoarece ar putea îngrădi accesul unor instituții media la informație. Riscul este că nu toți jurnaliștii vor fi tratați egal;
punctele 13, 14, 18, 19 și 20 ale actualului Regulamentului cu privire la serviciul de informare publică şi relaţii cu mass-media, adoptat prin Hotărîrea CSM nr. 141/6 din 30.04.2009 , să se regăsească și în varianta nouă a Regulamentului.
Îmbunătăţirea comunicării publice în dosarele care prezintă interes mediatic cere regândirea strategiei de comunicare în relaţia cu mass-media. Serviciul de presă trebuie să pună la dispoziţia publicului și a mass-media în timp util şi în mod nediscriminatoriu informaţiile de interes public relevante.

Organizațiile neguvernamentale semnatare și-au exprimat speranța că propunerile conținute în prezentul apel vor fi luate în considerare și că se vor regăsi în textul documentului final.

Centrul pentru Jurnalism Independent
Asociația Presei Independente
Asociația Presei Electronice
Centrul de Investigații Jurnalistice
Centrul Tînărului Jurnalist
Centrul „Acces-info”


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://radioorhei.info/ong-urile-media-solicita-consiliului-superior-al-magistraturii-sa-modifice-proiectul-noului-regulament-de-comunicare-publica/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19