Select your Top Menu from wp menus

O femeie în etate a fost discriminată de către un polițist din Călărași

O femeie din Călărași a depus o plângere la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în care invocă un tratament diferențiat pe criteriul de vârstă și sex din partea Inspectoratului de Poliție Călărași la examinarea petițiilor adresate de aceasta.

Femeia susține că, aflându-se în conflict cu unul dintre vecini, atât ea, cât și vecinul său au depus plângeri la inspectoratul de poliție prin care se învinuiau reciproc de anumite nereguli. Petiționara afirmă că, atunci când se plânge pe acțiunile ilegale ale vecinului, polițistul de sector nu aplică nici o sancțiune pe numele acestuia, în schimb, atunci când vecinul său depune plângeri pe numele petiționarei, polițistul de sector, de fiecare dată, o amendează.

Analizând materialele dosarului, Consiliu a reținut că,  în unul din cazuri în care s-a constatat că vecinul, prin acțiunile sale, a lezat demnitatea petiționarei, bărbatul nu a fost sancționat, ci doar avertizat, prin comparație cu petiționara care pentru același tip de acțiuni  a fost sancționată de fiecare dată.

De asemenea, Consiliul constată incoerența unor acțiuni venite din partea polițistului de sector la examinarea plângerii parvenite de la petiționară, prin care raporta un incident petrecut la 6 aprilie 2019. Astfel, deși la materialele dosarului a fost prezentat raportul de expertiză medico-legală ce constata că pe corpul femeii sunt leziuni neînsemnate produse prin acțiunea unui obiect dur contondent, angajații inspectoratului de poliție nu au întreprins măsuri de tragere la răspundere a vinovatului în baza celor prezentate, ci au dispus efectuarea unei noi expertize în care să fie indicat că leziunile puteau fi produse în urma căderii libere a corpului pe drumul acoperit de pietriș. Respectiv, acest rezultat a servit, într-un final, motiv de eschivare de la o examinare minuțioasă a situației petiționarei. În cadrul ședinței de audieri, reclamatul nu a putut motiva obiectiv necesitatea unei noi expertize și nici nu a răspuns solicitărilor de a prezenta rezultatele expertizei repetate.

Consiliul, examinând toate circumstanțele cauzei a constatat că faptele invocate reprezintă discriminare pe criteriul de sex și vârstă la protecție egală din partea legii, recomandând reclamatului să aducă petiționarei scuze în formă scrisă. Totodată, Inspectoratul de Poliție Călărași va examina acțiunile angajaților din punct de vedere disciplinar și va dispune organizarea instruirilor tematice la subiectul abordarea bazată pe drepturile omului.

Consiliul atrage atenția că persoanele în etate se află în rândul grupurilor vulnerabile în fața fenomenului discriminării. Vulnerabilitatea acestora se reflectă și în Studiul privind ,,Evaluarea atitudinilor populației generale față de persoanele în etate” în care 43% din respondenți susțin că grupurile de persoane care sunt cel mai frecvent discriminate în Republica Moldova sunt vârstnicii. Același studiu arată că una din patru femei s-a simțit discriminată doar pe motivul că este femeie. Aceste date demonstrează că femeile în etate se află într-o situație pronunțată de vulnerabilitate, ceea ce impune obligația adoptării unei abordări bazate pe necesitățile speciale ale acestora, dar nicidecum tratarea lor într-un mod defavorabil.

Decizia Consiliului poate fi consultată aici.