Select your Top Menu from wp menus

Monitorul Oficial va publica regulamentele privind impozitarea bunurilor imobile

Monitorul Oficial de vineri, 27 noiembrie, urmează să publice regulamentele cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobate de Guvern, transmite MOLDPRES.

Conform deciziei Executivului, Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării  stabilește modul de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, prin aplicarea procedurilor de evaluare masivă şi a celor trei metode de estimare a valorii de piață: metoda analizei comparative a vânzărilor, metoda veniturilor şi metoda cheltuielilor.

„În cazul în care obiecte ale evaluării sunt bunurile imobiliare unice sau specifice, se vor aplica procedurile de evaluare individuală, stabilite în baza Regulamentului provizoriu cu privire la evaluarea bunurilor imobile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 958/2003”, indică documentul.

Respectiv, Regulamentul privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării stabilește modul de reevaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării prin identificarea etapelor procesului de reevaluare şi a consecutivității efectuării reevaluării diferitor tipuri de bunuri imobile.

„Reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării reprezintă procesul de recalculare a valorilor estimate în scopul impozitării, ținând cont de nivelul de dezvoltare a pieței bunurilor imobile, de prețurile de piață la data reevaluării şi de modificarea factorilor valorici ce influențează valoarea estimată a bunurilor imobile.  Reevaluării bunurilor imobile în scopul impozitării se supun bunurile imobile de toate tipurile pentru care deja au fost executate lucrările de evaluare în scopul impozitării. Se disting două tipuri de reevaluare: reevaluarea generală; reevaluarea curentă (indexarea valorilor)”, se arată în aceeași hotărâre.

Agenția Relații Funciare și Cadastru şi Agenția Servicii Publice vor întreprinde măsurile necesare în vederea aplicării prevederilor regulamentelor nominalizate și, în termen de trei  luni de la data publicării prezentei hotărâri, îşi vor aduce actele normative în concordanță cu acestea.

Hotărârea intră în vigoare, la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.