Select your Top Menu from wp menus

Ministerul Educației a aprobat condițiile de organizare a admiterii în universități

Ministerul Educației a aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2017-2018. Sesiunea de admitere se va desfășura în perioada 24 iulie – 9 august, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă remis de minister.

Ca și în alți ani, candidații la studii superioare de licență vor putea să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe specialități din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituții de învățământ superior, însă vor putea fi înmatriculați la o singură specialitate. La concursul de admitere se pot înscrie titularii diplomelor de bacalaureat, diplomelor de studii medii de specialitate sau titularii actelor de studii echivalente ale studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de către structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului Educației.

Facilitățile la admitere pentru anumite categorii de persoane social vulnerabile sunt menținute și în acest an, fiindu-le repartizate 15% din numărul de locuri bugetare prevăzute în planul de înmatriculare. Prioritate se acordă tinerilor rămași fără ocrotire părintească și celor cu grad de dizabilitate sever sau accentuat. Totodată, categoria respectivă de candidați poate participa concomitent la concursul general de admitere.

Candidații cu recomandări la studii eliberate de către organele locale de specialitate în domeniul învățământului și candidații care provin din familii de cadre didactice (unul sau ambii părinți) vor fi înmatriculați în afara concursului, la locurile cu finanțare din buget, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară pentru domeniile respective. Odată înmatriculați, aceștia vor beneficia de cămin pe parcursul întregii perioade de studii, bursă majorată și angajare în câmpul muncii după absolvire.

Au dreptul să fie înmatriculați în afara concursului, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, și deținătorii premiilor de gradul I-III (diplome și medalii de aur, argint, bronz), obținute în ultimii trei ani la olimpiadele internaționale și naționale, la competițiile sportive europene și mondiale, în corespundere cu rigorile stabilite.

Absolvenții instituțiilor de învățământ preuniversitar din localitățile de est şi din mun. Bender, inclusiv cei care au studiat după programele de învățământ aprobate de Ministerul Educației al Republicii Moldova, beneficiază și în acest an de locuri cu destinație specială, finanțate din buget, inclusiv de bursă și cazare prioritară în căminele studențești.

Pentru a facilita modalitatea de depunere a actelor de studii, la solicitarea cetățenilor, în acest an înscrierea la concurs se poate face în numele candidatului, de către o altă persoană, pe bază de procură.

Ministerul Educației le recomandă tuturor persoanelor interesate să se informeze suplimentar despre condițiile specifice de admitere la specialitatea aleasă, să consulte pagina web a instituției de învățământ respective, deoarece metodologiile proprii de admitere pot prevedea și alte condiții de organizare și desfășurare a concursului de admitere, în funcție de profil și misiune.