Select your Top Menu from wp menus

Interzicerea perfectării de documente persoanelor care au datorii – NECONSTITUȚIONALĂ

La 10 mai 2017, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind controlul constituționalității unor prevederi ale articolului 22 alin. (1) lit. v) din Codul de executare. (Sesizarea nr. 20g/2017)
Circumstanţele cauzei
La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 22 alin.(1) lit.v) teza a doua din Codul de executare, ridicată de către judecătorul Ion Ghizdari, în dosarul nr. 25-248/16, pendinte la Judecătoria Bălți, sediul Fălești.
Potrivit prevederilor contestate, instanța de judecată poate dispune interzicerea emiterii documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere debitorilor.
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate a pretins, în esenţă, că această interdicție, afectează dreptul la libera circulație, dreptul la viața privată și nu asigură condițiile de calitate a legii.
Curtea a reținut că nu se justifică existența de sine stătătoare a interdicției privind eliberarea pașaportului și documentului de călătorie ca măsură de asigurare a documentului executoriu așa cum este redată în articolul 22 alin.(1) lit.v) din Codul de executare. Or, scopul acesteia poate fi atins prin interdicția de a nu părăsi țara – măsură susceptibilă de a fi aplicată exclusiv și excepțional drept consecinţă a ineficienţei şi epuizării tuturor măsurilor de asigurare a executării documentului executoriu, atunci când ieșirea debitorului peste hotarele Republicii Moldova ar face în mod evident imposibilă sau dificilă executarea hotărârii judecătoreşti, fie a unui alt înscris care are putere executorie în sensul articolului 11 din Codul de executare.
Concomitent, în ce privește interdicția eliberării buletinului de identitate și a permisului de şedere ca o categorie de acte de identitate aparte, Curtea de asemenea a considerat că aceasta este excesivă în raport cu scopul urmărit.
Mai mult, Curtea a constatat că adițional actelor de identitate legiuitorul a stabilit și interdicția eliberării actelor de stare civilă care vizează: actele de naştere, de căsătorie, de desfacere a căsătoriei, de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, de deces, acte a căror înregistrare, adițional protecției drepturilor patrimoniale, are drept scop protecția drepturilor nepatrimoniale ale persoanei.
În acest sens, Curtea a reținut că executarea silită a unui document executoriu ar trebui să presupună un spectru de măsuri care să greveze patrimoniul debitorului, dar nicidecum să nu îngrădească drepturile nepatrimoniale ale acestuia de o manieră disproporționată.
Totodată, cu referire la interdicția eliberării permiselor de conducere, având în vedere statuările Curții Europene potrivit căreia anularea unui permis de conducere constituie mai degrabă o problemă de materie penală, Curtea a menționat că această măsură se justifică, în esență, în ipoteza în care aceasta se aplică pentru ocrotirea siguranţei traficului rutier.
Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:
1. a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de judecătorul Ion Ghizdari, în dosarul nr. 25-248/16, pendinte la Judecătoria Bălți, sediul Fălești.
2. a declarat neconstituţional textul „Interdicţia privind eliberarea documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere se aplică exclusiv de către instanţa de judecată;” din articolul 22 alin. (1) lit. v) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004.
Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://radioorhei.info/interzicerea-perfectarii-de-documente-persoanelor-care-au-datorii-neconstitutionala/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19