Select your Top Menu from wp menus

Factura fiscală devine obligatorie din 28 octombrie

Din 28 octombrie, toate entităţile care dețin statut de plătitor TVA și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor TVA, dar care au obligativitatea ţinerii contabilităţii vor trebui să utilizeze în procesul desfăşurării activităţii economico-financiare formularul cu regim special ,,Factura fiscală”, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor în august anul curent, transmite IPN.

Potrivit unui comunicat de presă al Serviciului Fiscal de Stat, factura fiscală pe suport de hârtie sau în formă electronică se utilizează în cazurile livrării mărfurilor, prestării serviciilor şi executării lucrărilor, transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune etc.

Cu condiţia respectării prevederilor Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, entităţilor li se permite utilizarea facturilor fiscale imprimate tipografic pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie, serie şi număr, imprimate de sine stătător pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie, seria şi numărul atribuite de Serviciul Fiscal de Stat sau generate în SIA ,,e-Factura”.

Concomitent, se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” şi ,,Factura”, imprimate, valabile până la intrarea în vigoare a Ordinul Ministerului Finanțelor din 28.08.2017, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat, cu respectarea modului de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor.

De asemenea, seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite până la intrarea în vigoare a ordinului menționat mai sus se utilizează până la epuizarea lor. Seria şi diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate până la 28 octombrie, și care nu au fost imprimate pe formular, după data menţionată devin nevalabile şi nu vor fi utilizate.

Modificările vin în contextul modificărilor operate în hotărârea Guvernului din 17 martie 1998. Astfel, conform modificărilor, începând cu 28 octombrie 2017 (data intrării în vigoare a modificărilor) din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special aprobat conform anexei nr.1 la hotărârea Guvernului din 17 martie 1998 a fost exclus formularul ,,Factura” și ,,Anexă la factură” și prevederile referitoare la acest formular.


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://radioorhei.info/factura-fiscala-devine-obligatorie-din-28-octombrie/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19