Select your Top Menu from wp menus

Concursul pentru funcţia de director al Serviciului Vamal: la etapa finală au fost admişi 2 candidaţi

Doi candidaţi – Natalia Calenic şi Iurie Gorea, au fost admişi la proba finală a concursului pentru funcţia de director al Serviciului Vamal. Decizia a fost adoptată de către Comisia de concurs după finalizarea etapei de examinare a dosarelor, care a avut loc astăzi, în şedinţă publică.

La următoarea etapă – proba interviului,  vor fi evaluate abilităţile profesionale ale candidaţilor. Aceştia vor fi audiaţi de comisie în ordinea depunerii dosarelor de participare la concurs. Menţionăm că proba interviului se va desfăşura în şedinţă publică.

Anunţul despre data desfăşurării probei finale va fi plasat pe pagina web a Ministerului Finanţelor şi a Serviciului Vamal. Concomitent, candidaţii vor fi anunţaţi personal despre data, ora, locul desfăşurării probei interviului prin e-mail /telefon.

Din componenţa comisiei de concurs fac parte Natalia Gavriliţa, ministrul Finanţelor, Igor Talmazan, reprezentantul Cancelariei de Stat, Andrei Balan, şeful direcţiei contencios şi controlul legalităţii al Ministerului Finanţelor, Sergiu Gaibu, reprezentant al societăţii civile, Tatiana Lariuşin, reprezentantă a mediului de afaceri, Elena Levinţa-Perciun, expertă în resurse umane şi Tatiana Buianina, expertă în psihologie. În calitate de observator la lucrările comisiei  participă jurnalistul de investigaţie, Ion Preaşca. Membrii comisiei nu sunt remuneraţi pentru această activitate.

Concursul pentru funcţia de director al Serviciului Vamal a fost anunţat pe data de 3 septembrie 2019, iar termenul-limită pentru depunerea dosarelor a fost 30 septembrie, anul curent.