Select your Top Menu from wp menus

Banca Mondială va aloca 15 mln de dolari pentru susţinerea sectorului agroalimentar din Moldova

Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat ieri un suport de 15 milioane de dolari SUA oferit Republicii Moldova pentru a Treia finanțare adițională în cadrul Proiectului agricultura competitivă în Moldova (PACM). Acesta va susține modernizarea sistemului de siguranță alimentară al țării, prin crearea unui sistem de management al subproduselor de origine animală nedestinate producției de alimente, conform standardelor UE, transmite MOLDPRES.

“Metodele și tendințele actuale de eliminare a deșeurilor de origine animală în Moldova nu sunt conforme celor mai bune practici internaționale și, astfel, se soldează cu riscuri majore pentru sănătate și mediu. Sperăm că această finanțare adițională va stimula creșterea activității economice în sectorul agroalimentar, deoarece îmbunătățirile în sistemul de siguranță a alimentelor vor amplifica perspectivele pentru producția sporită și diversificată pe piețele interne și pe piețele de export de produse lactate, carne și produse derivate”, a declarat Anna Akhalkatsi, manager pentru Moldova în cadrul Băncii Mondiale.  

Suplimentar beneficiilor economice și comerciale, care sunt esențiale în contextul crizei determinate de COVID-19, abordarea subiectului restant de eliminare sigură a subproduselor de origine animală va genera multiple beneficii conexe pentru mediul ambiant și sănătatea publică, sporind rezistența Moldovei la focare epidemiologice de toxinfecție alimentară pe viitor.

De la aprobarea sa în 2012, PACM și finanțările adiționale aferente au consolidat eforturile țării privind competitivitatea exporturilor, atragerea investițiilor și sporirea accesului la piețe de export al produselor alimentare „premium”, prin finanțarea investițiilor, susținerea dezvoltării instituționale și acțiuni de integrare a utilizării bunelor practici agricole și a managementului durabil al terenurilor. De asemenea, proiectul a oferit sprijin agricultorilor afectați de restricțiile de export pe piața Rusiei, evitând colapsul sectorului pomicol.

Suplimentar atenuării consecințelor crizei COVID-19, prin intermediul contribuțiilor la recuperarea economică și rezistența mai amplă a sectorului agroalimentar, a treia finanțare adițională va ajuta Moldova să contribuie la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră și stabilirea mai multor vectori pentru atenuarea schimbărilor climatice. Acest obiectiv va fi realizat prin devierea subproduselor de origine animală de la depozitarea deșeurilor, reducerea utilizării îngrășămintelor sintetice pe bază de azot și devierea utilizării combustibililor de origine fosilă în generare/cogenerare.

De la momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială, în 1992, peste 1,3 miliarde de dolari SUA au fost alocați pentru mai mult de 60 de operațiuni din țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 12 proiecte active, totalul angajamentelor constituind 588,1 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrarea fiscală, înregistrarea proprietății funciare, educația, sectorul drumurilor, sănătatea și domeniul social, inclusiv răspunsul de urgență la COVID-19, agricultura și sectorul energetic.