Select your Top Menu from wp menus

Avocatul Poporului spune că proiectul legii privind taxa de stat, votat în prima lectură include mai multe reglementări, care îngrădesc accesul la justiție

La finele anului trecut, la 29 decembrie2022, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în prima lectură un nou proiect de Lege a taxei de stat.

În opina sa,  Avocatul Poporului, Ceslav Panico, salută intenția Parlamentului de a reglementa, printr-o lege unică, aspecte ce țin de aplicarea taxei de stat și taxei de timbru, în special, în sistemul de justiție.

În același timp, proiectul în cauză a trezit îngrijorări din perspectiva respectării drepturilor omului, motiv din care Ombudsmanul a decis expedierea opiniei sale    Legislativului pentru eliminarea cauzelor și condițiilor ce creează premise pentru încălcarea drepturilor omului și prevenirea unor eventuale condamnări a Statului de către CtEDO.

În context,  reamintim despre multiplele condamnări ale Republicii Moldova la CtEDO pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil, implicit din cauza faptului că persoanele au fost private de scutirea la plata taxei de stat.   

În cauza Malahov c. Moldovei, Curtea Europeană a considerat că obligarea reclamantului la plata taxei de stat a reprezentat o limitare disproporţională a dreptului său de acces la o instanţă. Prin urmare, a avut loc o violare a articolului 6 § 1 al Convenţiei. În cauza Clionov c. Moldovei, Curtea Europeană a notat că o interdicție de blanchetă de scutire de la plata taxei de stat, fără a se examina situația financiară particulară a fiecărui reclamant, constituie prin sine o problemă prin prisma art. 6 § 1 din CEDO. Similară problemă a fost constatată și în cauzele Istrate (nr. 2) c. MoldoveiTudor-Comerţ c. Moldovei.

Ombudsmanul consideră că Parlamentului îi revine obligația de a reglementa dreptul la acces la o instanță într-un mod corespunzător cerințelor art. 6 § 1 din Convenţie, ținând cont de situația financiară particulară a fiecărui reclamant.

Potrivit celor relatate de Ombudsman, proiectul de lege include mai multe reglementări, care împovărează sarcina financiară a participanților la proces și, astfel, îngrădește accesul la justiție. În special, îngreunarea acestei sarcini financiare va fi și mai resimțită de grupurile vulnerabile și marginalizate din punct de vedere social-financiar, care și așa, nu au acces la mecanisme suficiente și eficiente sau alte posibilități de a-și redobândi drepturile încălcate. Din această perspectivă consideră că taxele trebuie să fie accesibile și să corespundă proporțional situației financiare a persoanei care apelează la sistemul judiciar. 

Ombudsmanul  amintește despre faptul că datele studiului Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova, elaborat de |Oficiul Avocatului Poporului relevă că gradul de încredere privind asigurarea dreptului la un proces echitabil pentru diferite grupuri ale populației rămâne a fi destul de jos, iar povara unei taxe obligatorii va afecta și mai mult această încredere.

Printre aspectele problematice menționate în Opinia Avocatului Poporului se enumeră: impunerea taxei de timbru, a cărei scutire, eșalonare sau amânare nu este posibilă (art. 2 alin. (1); introducerea obligativității taxei de stat pentru audierea martorului, expertului, specialistului (pct. 1.25 din Anexa nr. 1); introducerea taxei pentru cererile de amânare a ședințelor de judecată (pct. 1.26 din Anexa nr. 1); pentru cererile de recuzare (pct. 1.27 din Anexa nr. 1), de strămutare a cauzei (pct. 1.28 din Anexa nr. 1), de repunere în termen (pct. 1.29 din Anexa nr. 1), pentru accelerarea procesului (pct. 1.32 din Anexa nr. 1), pentru explicarea hotărârilor/deciziilor (pct. 1.33 din Anexa nr. 1); impunerea taxei de stat pentru alte tranzacții şi acțiuni de importantă juridică (art.3 alin. (1) lit. m)); renunțarea la scutirea de plata taxei de stat a reclamanților în acțiunile născute din raporturi de contencios administrativ, în acțiunile legate de încălcarea dreptului la petiționare.

Avocatul Poporului a comentat aceste aspecte, evidențiind, în același timp, faptul că din cuprinsul proiectului de lege nu se desprind norme care să reglementeze situația persoanelor care beneficiază de asistență juridică garantată de stat și să determine în sarcina cui va cădea obligația achitării taxelor pentru acțiunile/actele din cadrul procesului de judecată. Acesta este un risc major pentru păturile vulnerabile, potențial private de posibilitatea de a beneficia de dreptul de a accede la o instanță judecătorească. Totodată, legea ar trebuie să prevadă un mecanism clar de scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor de stat judiciare în corespundere cu art. 85-86 din Codul de procedură civilă.

În concluzie, Ombudsmanul notează că dreptul de acces la justiție impune legislatorului obligația de a acorda oricărei persoane toate posibilitățile pentru a accede la instanța de judecată și a asigura efectivitatea dreptului de acces la justiție prin adoptarea unui cadru legislativ adecvat. Astfel, Parlamentului îi revine obligația de a reglementa dreptul la acces la o instanță într-un mod corespunzător cerințelor art. 6 § 1 din Convenţie, ținând cont de situația financiară particulară a fiecărui reclamant.

În final, Avocatul Poporului recomandă Parlamentului organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Legii taxei de stat și alocarea unui timp suficient pentru discutarea acestui proiect de lege atât în Parlament, cât și cu societatea civilă și alte părți interesate.   De asemenea, recomandă revizuirea proiectului de lege adoptat în prima lectură cu luarea în considerare a aspectelor problematice menționate în Opinia sa și a altor probleme menționate de participanții la dezbaterile publice. 

Opinia Avocatului Poporului adresată Parlamentului privind proiectul Legii taxei de stat poate fi consultată aici http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2023/01/Opinie-Legea-taxei-de-stat-Ombudsman.pdf


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://radioorhei.info/avocatul-poporului-spune-ca-proiectul-legii-privind-taxa-de-stat-votat-in-prima-lectura-include-mai-multe-reglementari-care-ingradesc-accesul-la-justitie/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19