Select your Top Menu from wp menus

Avocatul Poporului solicită Comisiei Situații Excepționale examinarea oportunității de revizuire sau abrogare a deciziei privind suspendarea licenței de emisie a unor furnizori de servicii media – Decizia CSE trebuie să asigure un echilibru just între respectarea dreptului la libertatea exprimării, dreptului la proprietate și securitate informațională

În contextul aprobării, la data de 16.12.2022, de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova a Dispoziţiei nr. 54, în special pct.9, Avocatul Poporului, Ceslav Panico a inițiat un proces de documentare a argumentelor și necesităților care au stat la baza emiterii unei astfel de Dispoziții, și a expediat un demers către CSE și Consiliul Audiovizualului.

Preliminar, Ombudsmanul consideră că, prevederile pct.9 din dispoziţia nr. 54 a CSE restrânge exerciţiul drepturilor fundamentale la libertatea exprimării și a dreptului la proprietate, în contextul în care nu va fi demonstrat echilibru sau proporţionalitate între restrângerea acestor drepturi şi scopul urmărit. În opinia Ombudsmanului, norma respectivă ar putea institui o restrângere nejustificată a drepturilor fundamentale şi ar putea să nu corespundă criteriilor prevăzute de articolul 54 din Constituţie.

Prin urmare, Ceslav Panico consideră că prin adoptarea măsurilor respective autoritățile au depășit limita de asigurare a condiției respectării ingerinței minime în asigurarea unui echilibru just între respectarea dreptului la libertatea exprimării, dreptului la proprietate și asigurarea securității informaționale.

De asemenea, arogarea acestor competențe de către CSE în locul instanței de judecată, încalcă principiul separaţiei şi colaborării puterilor în stat garantat de art.6 din Constituție.

Desigur, măsurile de suspendare trebuie efectuate de un control judiciar veritabil prin care să se respecte standardele unui proces echitabil, măsuri care ar trebui evaluate în lumina testului a trei cerințe ale ingerinței legale, și anume criteriile legalității (prevăzută de lege), legitimității (urmărește un scop legitim), necesității și proporționalității (necesară într-o societate democratică).

În acest sens, Avocatul Poporului consideră că, în cazul suspendării licenței de emisie pentru serviciile media audiovizuale, autoritățile trebuie să identifice mijloace eficiente cu scopurile legitime urmărite,  fără a aduce vre-un prejudiciu cât de mic exercitării drepturilor fundamentale expuse mai sus. Prin urmare, Avocatul Poporului a solicitat CSE și Consiliului Audiovizualului prezentarea informațiilor adiționale pertinente care au stat la baza Dispoziţiei nr. 54 a CSE din 16.12.2022 la pct.9.

Ombudsmanul atrage o atenție deosebită asupra standardelor internaționale și naționale în materia drepturilor fundamentale enunțate, care trebuie a luate în considerare la luarea deciziei de suspendare a licenței de emisie pentru serviciile media audiovizuale, precum și luarea acestei decizii prin intermediul CSE, fapt ce ar putea crea un precedent juridic periculos pentru Republica Moldova, ceea ce este necesar de a fi evitat.

Avocatul Poporului recomandă autorităților să identifice alte măsuri alternative mai puțin intruzive, care au o legătură rațională cu scopul legitim urmărit, în special,  asigurarea respectării standardelor în materia libertății de exprimare și dreptul la proprietate. Iar măsurile de suspendare să fie evaluate exclusiv de către instanța de judecată în cadrul respectării garanțiilor unui proces echitabil, și în lumina testului de legalitate și legitimitate, necesare într-o societate democratică.

Radiomoldova.md scrie că pe de altă parte, președintele Parlamentului, Igor Grosu consideră că Decizia de închidere a celor șase posturi de televiziune pe durata stării de urgență este una întârziată. El a declarat în cadrul unei „Ediții Speciale” de la Radio Moldova că Republica Moldova se confruntă de ani de zile cu propaganda rusească și dezinformare. „Fiecare stat trebuie să-și apere spațiul informațional. Consiliul Audiovizualului în sfârșit a început pe bune să monitorizeze fiecare canal. Au rapoartele lor care au constatat că promovau agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, la începutul războiului. După care o tactică generală au renunțat și nu au mai vorbit nimic despre război, de parcă el nici nu exista. Omiteau deliberat orice informație despre atrocitățile pe care le comite Federația Rusă. De explicat o să le mai explice, o să iasă Guvernul, o să iasă Consiliul Audiovizualului, dar după mine este o acțiune corectă, dar întârziată și trebuie de continuat în aceeași manieră”, a declarat Igor Grosu.

Amintim că 16 decembrie, Comisia pentru Situații Excepționale a decis suspendarea în perioada stării de urgență a licenței de emisie pentru șase posturi de televiziune. CSE și-a motivat decizia prin faptul că ar fi fost constatate mai multe abateri, atât în reflectarea evenimentelor naționale, cât și a războiului din Ucraina.

Anterior, posturile de televiziune care au rămas fără licență de emisie au catalogat decizia CSE drept un atentat la libertatea de exprimare, considerând-o nejustificată. Un post de televiziune închis a anunțat anterior că a contestat decizia CSE și spune că toate programele vor fi transmise la un alt post de televiziune.

Mai multe ONG-uri de media le-au solicitat autorităților să ofere explicații extinse privind circumstanțele faptice și juridice care justifică decizia CSE privind suspendarea licențelor de emisie a celor șase posturi de televiziune.