Select your Top Menu from wp menus

A fost lansat un site – unica bază de date a tuturor judecătorilor din Republica Moldova.

Asociaţia Obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului” a lansat un portal web www.magistrat.md care reprezintă unica bază de date a tuturor judecătorilor din Republica Moldova.

Pagina-web va urmări sporirea transparenţei vis-a-vis de activitatea judecătorilor din Republica Moldova şi va asigura accesul cetăţenilor la informaţia despre integritatea şi parcursul profesional al fiecărui din cei 504 judecători din cadrul instanţelor de judecată de toate nivelele.

Aceasta bază de date conţine informaţii cu privire la datele biografice ale judecătorilor, poze de profil, performanţele profesionale, procedurile disciplinare iniţiate şi sancţiunile aplicate, dosarele pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, declaraţiile pe venit şi interese, controlul veniturilor şi a proprietăţilor, a conflictelor de interese, numărul hotărîrilor/încheierilor menţinute/casate, apariţiile în mass-media, precum şi alte date relevante.

Menirea site-ului este să unifice informaţia despre judecătorii din Moldova într-o singură resursă informaţională veridică, uşor accesibilă şi comprehensivă. De asemenea, vizitatorii vor avea posibilitatea să expedieze informaţii care vizează un anumit judecător.

Treptat, www.magistrat.md va deveni interactiv, iar cei interesaţi vor putea să intervină cu completări şi comentarii pertinente.