Select your Top Menu from wp menus

A fost adoptat Raportul final pentru implementarea Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova pentru perioada 2017-2020.

La 3 februarie 2021, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (CoE) a adoptat Raportul final de implementare a Planului de Acţiuni al CoE pentru Republica Moldova pentru perioada anilor 2017-2020.

Ambasadorul, Reprezentantul Permanent Corina Călugăru, a adus mulțumiri Secretariatului Consiliului Europei, Directoratului General pentru Programe, Oficiului CoE de la Chișinău, experților internaționali şi naționali pentru eforturile de implementare a celor 53 de proiecte bilaterale şi regionale in valoare de 14,1 mln euro, şi pentru elaborarea Raportului final. Totodată, a fost apreciat suportul partenerilor pentru contribuțiile voluntare şi anume – Uniunea Europeană, Norvegia, Elveţia, Suedia, Danemarca, Statele Unite ale Americii, Luxembourg, Fondul pentru stoparea violenței împotriva copiilor, Ucraina, Olanda, România, Italia, Liechtenstein, Marea Britanie, Bulgaria şi Lituania.

Ambasadorul Corina Călugăru a menționat că în pofida contextului politic în schimbare, mai multe guverne pe durata implementării Planului de acțiuni, cooperarea CoE-RM a continuat activ și acest lucru confirmă relevanța acestui document-cadru pentru a susține reformele democratice în curs. Implementarea celui de-al doilea Plan de acțiuni pentru 2017-2020 a consolidat sinergiile proiectelor sub o umbrelă, în conformitate cu necesitățile reale, angajamentele restante față de Consiliul Europei și structurilor de monitorizare. Există un modus-operandi și un management comun clar, asigurând în același timp rezultate și impact. Pentru acest mecanism Consiliul Europei își demonstrează rolul său viu și activ, inclusiv în Republica Moldova.

Notă: In Raport se menționează că urmare proiectelor implementate printre rezultatele preliminare figurează consolidarea capacităților Oficiului Avocatului Poporului, in baza cărora instituția a fost reacreditată cu statut „A” potrivit Principiilor de la Paris; fortificarea capacităților Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității; contribuirea la asigurarea unei mai bune protecții a drepturilor copiilor şi implementarea Convenției pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale/Convenția de la Lanzarote; adoptarea Planului național de acțiuni pentru drepturile omului 2018-2022, elaborat cu asistența tehnică a CoE; urmare semnării Convenţiei CoE privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice /Convenția de la Istanbul în februarie 2017, prima strategie de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și fetelor, în conformitate cu Convenția, a intrat în vigoare în aprilie 2018; îmbunătățirea capacităţii de analiză a performanței judiciare prin intermediul indicatorilor cheie de performanță CEPEJ; îmbunătățirea cadrului juridic în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (Biroul de recuperare a activelor, Autoritatea Națională de Integritate și Serviciul pentru Prevenirea și combaterea spălării banilor); aprobarea planului de acțiune sectorială anticorupție în domeniul sănătății și protecției sociale pentru anii 2018-2020, elaborat cu sprijinul experților CoE; elaborarea şi adoptarea Codului serviciilor media audiovizuale și Concepția națională de dezvoltare a mass-mediei din RM / 2018-2025, care reflectă recomandările CoE și alinierea la standardele europene; consolidarea capacităților profesionale și operaționale ale administrației electorale de a desfășura alegeri, etc.

sursa: coe.mfa.gov.md


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://radioorhei.info/a-fost-adoptat-raportul-final-pentru-implementarea-planului-de-actiuni-al-consiliului-europei-pentru-republica-moldova-pentru-perioada-2017-2020/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/radio/data/www/radioorhei.info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19